Ovanligt stora virkeslager

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis har minskat sen i somras men är trots det ovanligt stora för årstiden.

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis är ovanligt stora för årstiden.
Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis är ovanligt stora för årstiden. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det totala lagret på 9,3 miljoner kubikmeter (m3fub) den 30 september. Det är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Större lager av massaved

Lagren av massaved var totalt 5,6 miljoner kubikmeter vilket är 43 procent mer än samma tid förra året. Det var lagret av tall- och barrmassaved som stod för större delen av ökningen och med 4,2 miljoner kubikmeter var lagret 64 procent större än förra året.

Jämfört med förra hösten har andelen massaved lagrad vid terminal ökat och andelen vid bilväg minskat. Andelen lagrad massaved vid industri är oförändrad.

22 procent mer timmer

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,8 miljoner kubikmeter vilket är 22 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Lagret av massaflis var 0,9 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 21 procent jämfört med samma tid förra hösten.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

LÄS MER: Virkeslagren ökade kraftigt