Övervakning av CWD inleds

Nu ska en övervakning av hjärnsjukdomen CWD, som drabbar klövvilt, inledas i Sverige.

Vildren i Norge har drabbats av CWD.
Vildren i Norge har drabbats av CWD. FOTO: IBL BILDBYRÅ

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, inleder en övervakning av hjärnsjukdomen CWD, avvmagringssjuka, som drabbat vildren och älg i Norge. Det skriver Jägareförbundet.

Programmet finansieras av EU, sträcker sig mellan 2018 och 2020, och Sverige, Finland, Polen och de baltiska länderna ska övervakas.

Prov från klövvilt

Enligt Jägareförbundet efterlyser nu SVA prover från fallvilt, vuxna djur som avlivas på grund av sjukdomssymptom, trafikdödat vilt samt från vilt som kasseras efter vanlig jakt.

Läs mer: EU tar krafttag mot CWD

Totalt ska minst 6 000 klövvilt testas inom programmet, och för Sveriges räkning handlar det om 2 750 djur av älg, rådjur och kronhjort från hela landet. Dovhjort ingår inte i övervakningen, men prover ska ändå tas om man hittar levande djur som uppvisar tecken på CWD.

Jägare viktiga

Landets jägare kommer att vara betydelsefulla i insamlandet av prover från fallvilt och djur med symtom på hjärnskador.

– Jägare tillbringar mycket tid ute i naturen och har koll på sina marker. Då kan sjuka djur upptäckas och jägarna har kunskapen som krävs för att avliva dem, och att hantera hittade döda djur. Många jägare arbetar dessutom med trafikeftersök. Insatser från Sveriges jägarkår är därmed av avgörande betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt stadium, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen och biträdande statsveterinär på SVA.

Läs mer: Mer pengar mot CWD

Fall i Norge och Finland

Tidigare har 23 fall konstaterats i Norge och fall har även upptäckts in Finland. Nu vill EU kartlätta förekomsten av sjukdomen och undersöka ifall ännu fler länder har drabbats. Kontrollerna kan på sikt utvidgas till betydligt större delar av Europa. Sjukdomen har tidigare konstaterats även i USA och Kanada.