Parasitsvamp kan hota svenska tallar

En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige. Fynden har gjorts på bergtall, men kan i värsta fall få spridning till den vanliga tallen i Sverige.

En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo).
En svampsjukdom som angriper tall har för första gången upptäckts i Sverige och Skandinavien av forskare vid SLU. Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo). FOTO: MICHELLE CLEARY/SLU

Parasitsvampen har upptäckts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Fynden har gjorts på bergtall (Pinus mugo), men enligt forskarna kan sjukdomen få spridning till den vanliga tallen (Pinus sylvestris).

– De angripna träden finns i Alnarpsparken, vilket är ganska typiskt. Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter, säger forskaren Michelle Cleary vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp i ett pressmeddelande.

Michelle Cleary.
Michelle Cleary. FOTO: SLU

Undersöker närområdet

Enligt SLU är bergtall är ett vanligt exotiskt trädslag i parker, trädgårdar och andra planteringar, men också en inkörsport för sjukdomar.

– Vi undersöker nu närområdet för att se i vad mån fler träd är angripna, säger Michelle Cleary.

En analys visar att bergtallen i Alnarp har fått svampangrepp av parasiten Lecanosticta acicola och till att börja med blir spetsen på barren brungula. Efter hand gulnar en allt större del av barrmassan.

Johanna Witzell.
Johanna Witzell. FOTO: SLU

Kan spridas till vanlig tall

Nyligen har forskare i Estland visat att svampsjukdomen kan spridas från bergtall till vanlig tall och Michelle Cleary och forskarkollegan Johanna Witzell är oroade.

– Det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare. Dels behöver kontrollen skärpas, dels behövs bättre resurser att snabbt analysera och vidta åtgärder när nya skadegörare upptäcks, säger Johanna Witzell.