Partierna för stark äganderätt

Från politiskt håll är inte äganderätten hotad. Det blir slutsatsen efter LRF:s debatt med företrädare för riksdagspartierna i Almedalen.

Lennart Niklasson.
Lennart Niklasson. FOTO: ÅSA NILSSON

– Politikerna verkar ha stor sympati för marksvamp, men inte lika stor sympati för markägare.

Så avslutade Lennart Niklasson, företagare, sin känslosamma berättelse om hur han blivit nekad avverkning i sin skog.

Ingen kontroversiell fråga

Talet inledde LRF:s seminarium om äganderättsfrågan på tisdagseftermiddagen i Visby.

Politiker från riksdagens partier deltog i den efterföljande paneldebatten och en stark äganderätt verkar inte vara en kontroversiell fråga i politiken.

Öka dialogen

Skogsägare har en viktig roll i arbetet med klimatfrågor, miljö och produktion och att få rimlig ersättning om man inte kan nyttja sin mark är givet, sade flera och några pekade på att politiken kan spela en roll i att öka dialogen mellan de olika intressen som finns i skogen och som höjt tonen i debatten den senaste tiden.

– Vi skyddar mer skogs än någonsin men samtidigt är det mer konflikter i skogen. Jag tror att vi behöver blocköverskridande överenskommelser, sade Isak From, socialdemokratisk ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

"Vill gå in och detaljstyra"

LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar pekade på att efterfrågan på skogsråvara ökar och att skogen är en viktig del i omställningen till en bioekonomi.

– Allt det här är positivt, men det är något som skaver. Lennart är inte ensam om sin berättelse, utan vi har sett en ökad klåfingrighet från politiker och myndigheter som vill gå in och detaljstyra, och därför har vi från LRF blivit mer principiella, sade han.

– Den kommande regeringen måste snabbt förtydliga instruktionerna till länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, sade Eskil Erlandsson, C, som exempel på vad politiken kan göra.

"Inget starkt skydd"

Att artskyddsförordningen ska ses över tog Isak From som exempel på vad nu sittande regering gjort.

– Men det är ju inte så att skogsägare upplever ett starkt skydd. Är ditt parti berett att stärka äganderätten, frågade Sven Erik Hammar.

– Om vi kommer dit det var tänkt. Om vi kan avgränsa och säkerställa att vi kan spara biologisk mångfald, vi kanske inte behöver skydda 15 ha, utan 1 ha, för lavskrikan kan flytta, sade Isak From.

"Kommer hända saker"

När seminariet var slut konstaterade Sven Erik Hammar att det står klart att alla partier är för en stark äganderätt, men att det finns nyanser.

– Det står klart att man inte ska behöva bli behandlad så som Lennart här. Jag vill sammanfatta det med att efter valet så kommer det hända saker i de här frågorna och det tycker jag är bra besked.