Pionjär inom genteknik fick stort skogspris

Nya metoder för att kartlägga gener i barrträd belönas med Marcus Wallenbergpriset. Det är professor Ronald R. Sederoff från North Carolina State University i USA som i går, torsdag, tog emot utmärkelsen och prissumman på två miljoner kronor.

FOTO: MITCHELL COSTA

Ronald R. Sederoff är en av pionjärerna inom skoglig genetik och grundade bland annat 1988 en grupp vid universitetet för att koncentrera arbetet på skoglig genetik.

Sederoff var en av de första som försökte använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar. Forskarna i gruppen har också arbetat med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall.

Lett till nya metoder

Sederoffs forskning har bland annat försett skogsindustrin med nya metoder för förädling.

Kung Carl XVI Gustaf delade ut priset i Stockholm i går, torsdag.

Marcus Wallenbergpriset delas ut en gång per år till en banbrytande vetenskaplig upptäckt av betydelse för skogsindustrin.