Positiva tongångar om självbestämmande av avverkningstak

Det verkar som om EU-parlamentarikerna börjat lyssna på kritik om att sätta ett tak för medlemsländernas skogsavverkningar. Såväl EU-parlamentets industriutskott som jordbruksutskott har röstat för att medlemsländerna själva ska få fastställa sina skogliga referensnivåer.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Klimatförordningen LULUCF förhandlas just nu i de olika utskotten. Fredrick Federley (c) är ledamot i industriutskottet och kan berätta att ett kompromissförslag vann majoritet i voteringen. Ett förslag som innebär att medlemsländerna själva får fastställa sina skogliga referensnivåer.

”Alla resurser på miljöutskottet”

– Det gick väldigt bra när vi hade uppe frågan i industriutskottet. Nu får vi lägga alla resurser på miljöutskottet. Jag har en bra kollega från Finland där, säger Fredrick Federley.

Fredrick Federleys hållning är att han vill se ett aktivt brukade av skogen, eftersom han menar att det långsiktigt är det mest hållbara systemet. Beslut om LULUCF tas inte förrän i höst.

LÄS MER: Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

”Viktigt att värna det svenska självbestämmandet”