Problem i skogen när vintrarna blir varmare

Trots den kalla och snöiga vintern så är det mot varma vintrar som utvecklingen går. Klimatförändringarna kan också leda till stora effekter för trä- och skogsföretag.

SMHI:s klimatmodelleringsenhet Rossby Centre har tagit fram klimatdata som tyder på stora kommande förändringar, framför allt i vinterklimatet. Målet är att få en bild över klimatet över längre tidsperioder. Prognoserna bygger på väderdata från 1800-talet och fram till nu.

– Rent generellt visar forskningen att vintrarna i Sverige kommer att vara varmare om 30 år. Det kommer också att vara mindre snö generellt sett, särskilt i söder, och i Skåne kommer det inte vara mycket snö alls, säger Erik Kjellström, chef på Rossby Centres klimatmodelleringsenhet, till Dagens Nyheter.

Sverige blivit en grad varmare på hundra år, enligt SMHI. Medeltemperaturen har ökat från 3,1 grader i genomsnitt under årtiondet 1900-09, till 4,3 grader mellan 2010-2017, skriver SVT Nyheter.

Kortare vintrar

I norr kommer vintrarna att bli kortare, med snö senare och smältning tidigare. Om kylan från nordost blåser ut över Östersjön kan ökade mängder vatteånga leda till ökade mängder snö. Följden av ökade skiftningar i norr är också mer halka och ett ökat antal krockar.

Förändringarna kan ge återverkningar för skogsindustrin i Skandinavien, enligt tidningen Finance Apprise. Det blir svårare att arbeta i skogen med stora och tunga maskiner. Företag som Billerud Korsnas, Holmen, Stora Enso och UPM-Kymmene kan bland annat påverkas av högrea vattennivåer.

På sikt kan exporten påverkas, som står för 10 procent av den svenska exporten och 22 procent av den finska exporten. Företag som Billerud Korsnäs får merparten av sitt råmaterial från skogen och dessa varnade 2017 och 2018 för att resultatet kan påverkas negativt av högre temperaturer.

LÄS OCKSÅ: Agroforestry minskar klimateffekter