”Rätten att bruka skogen ligger mig varmt om hjärtat”

Nils Ringborg har mer än 30 års erfarenhet av olika befattningar inom skogsindustrin och är sedan i oktober 2018 skogsbolaget Holmens Director of International Affairs i Bryssel.

Nils Ringborg, skogsbolaget Holmens Director of International Affairs i Bryssel.
Nils Ringborg, skogsbolaget Holmens Director of International Affairs i Bryssel. FOTO: HOLMEN

På vilket sätt påverkar EU den svenska skogspolitiken?

– Även om det inte finns en gemensam skogspolitik är det väldigt många direktiv inom exempelvis energi- och jordbrukspolitiken som både direkt och indirekt påverkar den svenska skogspolitiken.

Vad ska du göra i din nya roll?

– Det här är en satsning som Holmen gör för att bättre förstå hur krafterna inom EU verkar och för att kunna vara med och påverka viktiga inriktningsbeslut som påverkar den svenska skogsindustrin. Parallellt har även Skogsindustrierna tillsatt en liknande befattning med bas i Bryssel där vi kommer att arbeta tillsammans för att föra fram skogsindustrins synpunkter. Jag ser också fram emot samarbete med LRF som också är representerade i Bryssel.

Synen på skogen som resurs och synen på skogsbruk skiljer sig kraftigt åt inom EU. Hur kan det påverka förutsättningarna för skogsbranschen i Sverige?

– Det finns många olika synsätt inom EU. Det nordiska skogsbruket står för en kultur och ett synsätt på skogsbruk utifrån våra förutsättningar, medan man i andra delar av Europa har helt andra förutsättningar och synsätt. Trots det finns det många påverkansorganisationer inom EU som likställer skogsbruket i hela EU.

Vad kan skogen göra för klimatet?

– Vi är ju övertygade om att ju mer vi brukar skogen desto bättre är det för klimatet. Ett hållbart skogsbruk är ett fantastiskt verktyg för att ta upp och lagra koldioxid, och kan vi ersätta ännu fler fossila material med material från skogen blir ju effekten ännu större, förklarar han.

Du är själv skogsägare. Finns det något i den rollen som du kan föra fram inom EU?

– Rätten att bruka skogen ligger mig mycket varmt om hjärtat och jag kommer att försöka visa upp och förklara vårt hållbara skogsbruk som vi har i Sverige.