Regeringen måste samverka med andra skogsländer

Regeringen måste samverka med andra EU-länder för att skydda det nationella självbestämmandet över skogen. Det skriver Sverigedemokraterna i Miljö- och jordbruksutskottet och ber socialdemokratiska EU-parlamentariker om hjälp.

Socialdemokraterna har lyssnat alldeles för mycket på Miljöpartiet och därför inte tillräckligt betonat för EU hur väl fungerande svenskt skogsbruk är, skriver Sverigedemokraterna.
Socialdemokraterna har lyssnat alldeles för mycket på Miljöpartiet och därför inte tillräckligt betonat för EU hur väl fungerande svenskt skogsbruk är, skriver Sverigedemokraterna. FOTO: CECILIA PERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I Land Skogsbruk 20 augusti skriver Johan Danielsson och Erik Bergkvist, båda EU-parlamentariker för socialdemokraterna, tillsammans med Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket, att EU i sitt förslag till ny skogsstrategi överskrider sina befogenheter eftersom skogsbruk är och ska vara medlemsländernas ansvar och kompetens inom EU - inte EU-kommissionens.

Författarna trycker på att EU för det första använder klimat- och miljömål som ursäkt för att detaljreglera svenskt skogsbruk i trots mot att detta ska vara medlemsstatens ansvar. För det andra att EU närmast ignorerar skogsbruket som en viktig del av lösningen på övergången till hållbara och klimatpositiva material. Och för det tredje att EU på detta sätt sänder negativa signaler till en industri som är en av Sveriges viktigaste och som de framhåller ger arbete till 100 000 människor utanför storstäderna.

Från Sverigedemokraternas sida instämmer vi helhjärtat i den kritiken. Dessutom är problemet långt större än att bara gälla skogsstrategin. EU-kommissionens arbete med ett regelverk för vad som ska ses som hållbara investeringar (den så kallade taxonomin), EUs strategi för biologisk mångfald, EUs nya förslag för fastläggande av kolbalanser för skogsbruk (det så kallade Lulucf) genomsyras alla av tanken på att skogsbruket ska regleras från Bryssel.

Det är mycket positivt att två socialdemokratiska representanter i EU-parlamentet så tydligt uttrycker vilket hot detta utgör mot svensk ekonomi, sysselsättning och landsbygd. Vad som däremot oroar oss djupt är bristen på samma tydliga ställningstagande från socialdemokraterna i regeringen. Vi ser heller inga spår av samverkan med andra skogsländer.

I mars skrev Österrike tillsammans med ytterligare tio EU-länder ett brev till Kommissionen som protesterade mot kommissionens förslag till skogsstrategi på just de grunder som Danielsson, Bergkvist och Sjöö nämner. Finland, de baltiska länderna och Polen, våra grannländer, återfinns alla bland de underskrivande länderna. Regeringen förklarade ändå i riksdagen att man inte avsåg att skriva under brevet, något som kritiserades av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern.

I juni läckte en ny version av kommissionens förslag till skogsstrategin ut, där det visade sig att Kommissionen i stort sett hade ignorerat påpekandena i brevet. Därför skrev Österrike 5 juli ännu ett brev, denna gång underskrivet även av de mycket tongivande EU-staterna Frankrike och Tyskland. Våra grannar Finland, Estland, Lettland och Polen återfinns bland de totalt elva länder som undertecknade brevet. Sveriges regering skrev inte under.

Vi anser att regeringen genom att inte skriva under dessa brev direkt motverkar svenska grundläggande intressen och samtidigt avsevärt försvårar för andra länder med stort beroende av sina skogssektorer. Regeringens uteblivna stöd gör det naturligtvis även svårare för Sverige att få stöd för svenska önskemål från dessa länder i framtiden. Detta är mycket olyckligt. Skogsländerna måste agera tillsammans i EU för att ha en chans att stå emot den storstadsbaserade opinionen i länder med lite skog.

Vi tolkar situationen som att Socialdemokraterna har lyssnat alldeles för mycket på Miljöpartiet i de här frågorna och därför inte tillräckligt har betonat för EU att vi har ett mycket väl fungerande skogsbruk sedan lång tid tillbaka. Det kan naturligtvis bli bättre men är redan, tillsammans med Finlands, bland världens allra bästa. Genom att inte stå emot EU-kommissionens förslag till skogsstrategi tillsammans med likasinnade länder riskerar Sverige nu att förlora möjligheten att nyttja skogen för att nå uppsatta miljö- och klimatmål, samtidigt som en av våra viktigaste industrier och arbetsgivare skadas. Till vilken nytta?

I Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott har Sverigedemokraterna nu väckt ett förslag om att regeringen i efterhand skriftligen ska meddela EU-kommissionen att Sverige till fullo stödjer skogsländernas brev från 5 juli, för att reparera den uppkomna situationen. Vi ber Danielsson, Bergkvist och Sjöö om hjälp att påverka socialdemokratin att stödja förslaget så att Sverige snarast möjligt ansluter sig till de protesterande skogsländerna i frågan om EUs skogsstrategi.

Mats Nordberg, Martin Kinnunen, Yasmine Eriksson, Staffan Eklöf och Runar Filper

Sverigedemokrater i Miljö- och jordbruksutskottet