"Regeringen urholkar äganderätten till skogen"

Regeringen agerarmot skogsägarna med det ena tilltaget efter det andra. Det slår väldigt hårt mot skogsbruket och skogsägarna uppfattar, med rätta, att äganderätten till skogen håller på att urholkas. Det skriver Gunnar Hedberg (M) i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Allt som oftast sker det genom små steg och eller små åtgärder som var för sig inte är särskilt dramatiska, men som sammantaget innebär kraftiga inskränkningar för skogsägarna.

Lägg därtill att regeringen under 2016 skrev i sin budgetproposition att de vill stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet, bland annat genom deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. Något som med all önskvärd tydlighet signalerar att regeringen ser en motsättning mellan skogsbruk och andra intressen (såsom friluftsliv) och därför önskar inskränka äganderätten ytterligare genom att försöka hindra allt fler avverkningar.

Värnandet om olika natur- och miljövärden sker främst genom privat ägande av skog. Då det är grundfundamentet för att genom aktiv skogsförvaltning och lönsamt skogsbruk säkerställa ett långsiktigt ansvarstagande. Samtidigt är det ännu oklart om regeringen genomför eller ens planerar några åtgärder för att möjliggöra ett fortsatt välfungerande skogsbruk.

Miljöminister Karolina Skog säger att Artskyddsförordningen inte behöver ses över, samtidigt säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht något annat. Detta tyder på att historien med kilometerskatten upprepar sig, det finns en tydlig spricka i regeringen och den blir allt större. Förhoppningsvis kommer Socialdemokraterna att hålla fast vid sitt tidigare bud – en översyn behövs – samtidigt som vi ser Miljöpartiet säga nej. Faktum kvarstår – Skogsnäring, berörda myndigheter och juridiska experter är överens om att Artskyddsförordningen bör ses över.

Frågan om Artskyddet lever vidare, sprickan mellan de två regeringspartierna växer och skogsbruket sitter fortsatt i kläm.

Gunnar Hedberg

Riksdagsledamot Uppsala län (M)