Rejält vinstlyft för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat på 464 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med 50 miljoner för motsvarande kvartal i fjol.

– Den allmänna skogskonjunkturen fortsätter att vara stark, vilket gynnar Södra. Höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat för Södra. Ökad kund- och marknadsorientering ger också resultat. Vi ser även positiva effekter av expansionsinvesteringarna vid våra massabruk och omstruktureringsarbetet inom sågverksrörelsen, säger Lars Idermark, vd och koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Enligt Lars Idermark visar alla affärsområden bättre rörelseresultat än föregående år.

Ökad omsättning

Omsättningen ökade till 5 244 miljoner kronor under perioden, vilket ska jämföras med 4 953 miljoner kronor under andra kvartalet 2016. Det motsvarar en ökning med 6 procent. Rörelsemarginalen blev 9 procent (1).

Nedbrutet på affärsområden redovisas ett rörelseresultat för Södra Skog på 37 miljoner kronor (36), Södra Wood (inklusive sågverksrörelsen) 50 miljoner (-204) och Södra Cell 418 miljoner (253).

Soliditeten upp

Produktionen vid massabruket i Värö, vars utbyggnad påverkade fjolårsresultatet negativt, uppges nu gå enligt planerna.

Sett till årets första halvår uppgick omsättningen till 10 342 miljoner kronor (9 498), rörelseresultatet till 915 miljoner (299) och rörelsemarginalen till 9 procent (3). Soliditeten uppgick till 55 procent (52).