Rekord för skogspriser i söder – nedgång i norr

Priset på skogsmark stiger i söder men sjunker i Mellansverige och bitvis i norr. Trots det tror LRF Konsult att efterfrågan består 2019 ut, likaså prisbilden.

Priset på skogsmark går upp, om än lite.
Priset på skogsmark går upp, om än lite. FOTO: MOSTPHOTOS

När det första halvåret har gått visar LRF Konsults sammanställning över försäljningar av skogsfastigheter att genomsnittspriset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra Sverige medan priset i resten av landet har sjunkit.

Genomsnittspriset i riket för skogsmark är 443 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det är en liten real uppgång med 0,4 procent, men inte desto mindre det nya rekordpriset sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Trenden fortsätter

I södra Sverige är det inga tveksamheter – där har priset gått upp hela 7,5 procent till 707 kr/m³sk. Det är första gången som LRF Konsults statistik visat ett genomsnittspris över 700 kr. Stormar, torka, omfattande angrepp av barkborre och lägre virkespriser har uppenbarligen ännu inte rått på trenden med fortsatt stigande skogsmarkspriser i södra Sverige.

– Intresset för att köpa skog i södra Sverige är fortsatt mycket stort och en lågt belånad befintlig skogsägare som köper mer skog när grannfastigheten blir till salu kan fortfarande göra en fin totalaffär, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

”Viktigt undersöka”

Men han manar ändå till försiktighet för den som planerar att köpa skog.

– Detta är med tanke på den senaste tidens konjunkturutveckling och prisuppgång på skogsfastigheter. Det är alltid viktigt att undersöka fastigheten och säkerställa att det finns ett säkerhetsutrymme i kalkylen, säger Markus Helin.

Fortsatt stor efterfrågan

LRF Konsults bedömning är att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor under resterande del av 2019 med bibehållen prisbild men där enskilda fastigheter kan avvika mer från medelvärden än tidigare.

Stiger närmare kusten

I norra Sverige har priset på skogsmark sjunkit ännu mer jämfört med 2018. Genomsnittspriset är där 265 kr/m³sk, vilket motsvarar en prisnedgång om 2,4 procent.

– Det är framförallt norra Norrlands inland som bidrar till att genomsnittspriset för hela norra Sverige har gått ner. Kikar vi djupare i statistiken ser vi att skogsmark närmare kusten har stigit något i pris, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Prisnedgång i mellersta Sverige

När det gäller mellersta Sverige har prisutvecklingen på skogsmark varit något mer svängig under de senaste åren. Efter att priset gått upp 2018 har det under det första halvåret 2019 vänt neråt med 5,4 procent, till ett genomsnittspris på 435 kr/m³sk.

Stark konjunktur

Konjunkturtoppen har troligen passerats för den här gången, men konjunkturen har ändå varit fortsatt stark hittills under 2019. Det finns nu ett överutbud av skogsråvara, beroende på Stormen Alfrida, granbarkborreangrepp, och högre avverkningstakt.

Osäkerhet skapar turbulens

Skogsägaren får sämre betalat för sin råvara. Enligt LRF Konsult har prisnedgången i vissa europeiska länder varit kraftig, vilket på sikt ytterligare kan påverka prisbilden i Sverige. Handelskriget mellan Kina och USA och en fortsatt osäkerhet kring Brexit skapar marknadsturbulens.

Trots allt bra betalt

Men trots orosmoln och farhågor får skogsägare ändå fortfarande bra betalt för sin råvara. Inpå detta har Riksbanken dessutom justerat ner sin räntebana vilket borgar för ett fortsatt lågt ränteläge framöver.

LÄS MER: Global oro bromsar skogsmarknaden

LÄS MER: Så mycket skog får du för tre miljoner (LRF Premium)