Rekord i avverkningsanmälan

Intresset för att avverka skog är stort. Den avverkningsanmälda arealen ökar totalt i hela landet. I Götaland är det den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009.

Intresset för att avverka slår rekord i oktober.
Intresset för att avverka slår rekord i oktober. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Under oktober i år ökade den areal som skogsägare anmälde för avverkning med 24 procent i Götaland, jämfört med samma månad förra året. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009 i Götaland.

Branddrabbad skog anmäls

Även om man ser till hela landet totalt ökade den anmälda arealen med 10 procent och den totala anmälda arealen under oktober uppgick till 35 828 hektar. I Södra Norrland ökade arealen som anmälts för avverkning ännu mer än i Götaland, med 30 procent, men där är främsta orsaken sommarens skogsbränder där den branddrabbade skogen nu anmäls för avverkning.

Oförändrad i norr

Statistiken för Norra Norrland uppgick till 8 588 hektar vilket är oförändrad jämfört med oktober månad förra året. Svealand går däremot i motsatt riktning och minskar den anmälda avverkningsarealen med 10 procent.

Ökade mest

Bryter man ner statistiken på länsnivå så ser man att den anmälda avverkningsarealen ökade i 15 av 21 län jämfört med oktober förra året. Störst var ökningen i Gävleborgs län med 95 procent, i Östergötlands län med 66 procent och i Jönköpings län med 39 procent. I Dalarnas län minskade anmäld areal med 35 procent och i Skånes län minskade den med 26 procent.

Större areal i år

Under årets första tio månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året. Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.