Rekordstora arealer för planerade avverkningar

Den totala avverkningsanmälda arealen i augusti i hela landet är den högsta noteringen sedan 2007. I Svealand ökade den anmälda arealen med 31 procent.

Statistik från Skogsstyrelsen visar att den totala avverkningsanmälda arealen i augusti i hela landet är den högsta på 13 år.
Statistik från Skogsstyrelsen visar att den totala avverkningsanmälda arealen i augusti i hela landet är den högsta på 13 år. FOTO: KOMATSU FOREST

Färsk statistik från Skogsstyrelsen visar att den totala avverkningsanmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 28 126 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. Hittills i år har 174 212 hektar anmälts för avverkning vilket är 6 procent mer än under de åtta första månaderna förra året.

Skogsbruket i full gång

Statistiken visar att det är skogsägarna i Svealand som bidrar till ökningen genom att i augusti i år avverkningsanmäla 7 635 hektar, vilket är 31 procent större avverkningsareal än under samma månad förra året.

– En förklaring till den kraftiga ökningen i Svealand kan dels vara att skogsbruket är igång full ut igen efter semesterperioden med hantering av identifierade och anmälda granbarkborreskador, dels att man har mer personal för att ta hand om problemet än förra året, säger Jonas Löfstedt, chef för Skogsstyrelsens Region Mitt i ett pressmeddelande.

Minskar i andra delar

Trots att den avverkningsanmälda arealen i augusti ökade totalt i hela landet minskade den anmälda arealen i alla landsdelar förutom Svealand, jämfört med motsvarande period förra året. I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 1 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 995 hektar. I Södra Norrland var minskningen 4 procent och uppgick till 7 351 hektar och i Götaland var minskningen 3 procent och uppgick till 7 137 hektar.

Ökning i 10 av 21 län

Ser man på länsnivå så visar det sig att den anmälda arealen i Södermanland nästan tredubblades till 1 214 hektar, jämfört med i augusti 2018. Det är den högsta nivån på 13 år. Även Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Kalmar län har de högsta noteringarna för anmäld avverkningsareal på 13 år.

Ollonår påverkar

I Skåne och Blekinge län minskade den anmälda arealen något jämfört med samma period förra året, men siffran är ändå den näst högsta sedan 2007. Enligt Skogsstyrelsen kan en orsak till siffrorna i Skåne vara att det är ollonår i bokskogarna i år och att många skogsägare därför passar på att avverka och föryngra i dessa skogar.