”Rimligt med högre krav på Sveaskog”

Det har varit ganska skarp kritik mot Sveaskog och deras naturvårdsarbete den senaste tiden. Här svarar naturvårdschefen Peter Bergman på några av frågorna.

”Vi och miljörörelserna ser samma saker ute i naturen, men ibland väljer vi att värdera det på olika sätt”, säger Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog.
”Vi och miljörörelserna ser samma saker ute i naturen, men ibland väljer vi att värdera det på olika sätt”, säger Peter Bergman, naturvårdschef Sveaskog. FOTO: LEIF ÖSTER

Naturvård och skogsproduktion är stora komplexa frågor som inte har enkla svar, menar han. 

Vad anser du om kritiken?

– Att det finns synpunkter och kritik på vår verksamhet, visar att det vi gör är viktigt och att det är många som bryr sig om vad som händer i skogen. Vi tar synpunkterna på stort allvar och vi gör vårt bästa för att vara så transparenta som möjligt. Ofta grundar sig kritiken på missförstånd eller brist på information.

Fakta: Kritik mot Sveaskog

· Miljöorganisationer som Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen har nyligen kritiserat Sveaskog. De menar att staten, via Sveaskog, ska ta ett ännu större miljöansvar. Bland annat genom minskade avkastningskrav och ökade avsättningar till naturvård. De får medhåll av före detta anställda på Sveaskog i ett debattinlägg i Land/Skogsbruk där, bland andra, före detta naturvårdschefen Stefan Silfverblad menar att Sveaskogs vinstkrav numera tydligt krockar med naturvårdsambitionerna.

· Sveaskog har också nyligen blivit varnade av certifieringsorganet FSC för sina naturvärdesbedömningar. De hade i något fall missat höga naturvärden i några områden innan avverkningar. De blev tvungna att presentera ett åtgärdspaket och fick behålla sin certifiering. I något fall höll de inte med om kritiken om att de missat höga naturvärden. 

Fakta: Peter Bergman

Ålder: 55

Utbildning: Lärare, ekolog och doktor i kemisk ekologi

Bostadsort: Hökerum, mellan Borås och Ulricehamn

Familj: Två söner, Anton 15 år och Lucas 13 år

Intressen: Att läsa intressanta böcker och lyssna på god musik

Egen skog: Nej

Sätter Sveaskog vinstkraven framför naturvården?

– Det finns ingen konflikt mellan avkastningskrav och naturvård. Vårt mål är att avsätta 12,5 procent av skogsinnehavet och komplettera med ytterligare 7,5 procent i form av hänsyn lämnad vid avverkning. Avkastningskravet är grundat på de 80 procent som är produktionsskogar. 

Han påpekar att över hälften av hänsynsytorna är större än 0,5 hektar och att det även finns 70 000 hektar fjällnära skogar och 500 000 hektar skogsbärande impediment som inte räknas in i de officiella naturvårdssiffrorna. 

Ställer kritikerna för höga krav på Sveaskog?

– Sveaskog ska vara ett föredöme och är ett föredöme. Det är helt rimligt att det ställs högre krav på oss. Att vi redan 2002 bestämde att 20 procent av skogen skulle användas för mångfalden, att vi som första bolag la ut alla frivilliga avsättningar på vår hemsida, samt vårt ekoparkskoncept är bara tre exempel där vi har gått före. 

– Dessutom, om vi ska vara ett föredöme bland de andra skogliga aktörerna, så bör vi agera utifrån samma marknadsmässiga villkor. Vi vill visa att det går att både ta naturhänsyn och driva produktionsskogsbruk enligt den svenska modellen. 

Vad är viktigast: Generell hänsyn eller avsättningar till naturvård?

– Det är ju den brukade arealen som helt dominerar vårt skogslandskap. Därför är den generella hänsynen vårt viktigaste redskap. Vi behöver höja de ekologiska kvalitéerna i hela skogslandskapet. Men vi behöver också avsätta skogar med höga naturvärden. De båda synsätten kompletterar varandra. 

Räcker svenska skogar till alla krav och behov?

– Ja, det är ju detta som är den stora utmaningen och något vi jobbar med så gott som dagligen. Det är också därför det är så viktig att vi breddar perspektiven och inte behandlar varje enskild frågeställning för sig på ett allt för ofta svartvitt sätt. Istället måste alla delar som utmärker ett hållbart brukande av skogen beaktas samtidigt. Då först kan vi göra de kloka avvägningar som optimerar skogens nytta och avgöra vikten av olika krav.

Läs mer: Debatt. Inte vinstkrav bakom Sveaskog naturvårdsarbete

Debatt. Låt Sveaskogs nya naturvårdssatsningar bidra till miljömålet

Debatt. Naturvårdsfrågorna prioriteras visst ned, Sveaskog