Röj i tid och spara pengar

Röjningen är ett lönande arbete. Både för skogsägare och entreprenörer. Men det gäller att röja i tid annars kan granen skadas och förstagallringen gå med förlust.

Efter plantering är röjningen den viktigaste skogsvårdsåtgärden, menar Torbjörn Borensved från Lammhult i Småland. ”Jag anser att skötseln är lika viktig för tillväxten som plantval.”
Efter plantering är röjningen den viktigaste skogsvårdsåtgärden, menar Torbjörn Borensved från Lammhult i Småland. ”Jag anser att skötseln är lika viktig för tillväxten som plantval.” FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Tre röjare går med vinden i ryggen över hygget på fastigheten Bråten utanför Bäckaby i Småland. Björken har kommit upp i ungefär samma höjd som de sex år gamla emmabodagranarna. Och nu ska de flesta björkarna bort. När sågklingan kapar björken faller den med vinden bort från röjaren.

– Jag tycker nästan att röjningen är det trevligaste jobbet i skogen. Man skapar något och ser resultatet direkt, säger Torbjörn Borensved, som driver Borensveds Skogstjänst.

"Blivit bättre på att röja"

– Jag tycker folk har blivit bättre på att röja de senaste åren. Och efter stormarna har röjningen kommit igång ganska bra.

”Även om det oftast behöver röjas två gånger, så klarar sig återväxten bra även om man bara röjer en gång. Det är bättre att göra något än att man gör inget, menar Torbjörn Borensved.”
”Även om det oftast behöver röjas två gånger, så klarar sig återväxten bra även om man bara röjer en gång. Det är bättre att göra något än att man gör inget, menar Torbjörn Borensved.” FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Borensveds Skogstjänst har fyra heltidsanställda som arbetar med skogsvård i främst Småland. Största kunden är Sveaskog, men de jobbar också för ATA Timber, Vida och en hel del privata skogsägare.

– Jag har röjt i skogen sedan 1975 och har drivit mitt företag sedan 1998.

Röjer efter sex år

Röjningen som görs utanför Bäckaby är på Torbjörn Borensveds egen mark. Han har totalt 270 hektar skog som också ska skötas. På denna fastighet görs första röjningen sex år efter planteringen när granarna två till tre meter höga. De röjer ned till ungefär 2 000 till 2 500 granar per hektar. Hur hårt man ska röja beror på hur bördig marken är och på hur mycket det har planterats från början.

Kort tidsspann

– På höga boniteter har man egentligen bara två år på sig. Sen börjar lövet piska sönder barrträden. Är lövträden i höjd med, eller över, är det hög tid att röja.

Läs mer: LRF Premium: Tätt och smalt ska ge kvalitet

Skogsröjning är ett hårt jobb som kräver god kondition. Torbjörn Borensved berättar att de går 10-tusentals steg i kuperad terräng på en vanlig arbetsdag.

– En gång hade jag 37 000 steg på mätaren. Vi kan gå mellan 15 och 20 kilometer på en dag. Med belastning. Det blir man rätt trött av.

Kostar 4 000 kronor per hektar

Oftast arbetar Borensveds Skogstjänst efter timtaxa. Men de lägger ibland också anbud på större jobb.

– Vi tar 390 kronor i timmen. Normalt kan man röja mellan 0,5 och 0,8 hektar bördig mark på en 8-timmars dag. Är det svagare och lättare mark kan man komma upp i två hektar per dag.

Här tas det bästa fram. Sex år efter plantering måste granarnas tillväxt hjälpas på traven och björken kapas bort. Nästa röjning blir om cirka fem år och då är granarna omkring sex meter höga.
Här tas det bästa fram. Sex år efter plantering måste granarnas tillväxt hjälpas på traven och björken kapas bort. Nästa röjning blir om cirka fem år och då är granarna omkring sex meter höga. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

Det gör att kostanden för en ordentlig röjning för en skogsägare ligger kring 4 000 kronor per hektar. En kostnad som många menar snarare är en mycket bra investering.

– Många tänker att man ska spara kostnaden och röja själva. Men sen tar man inte tag i det tillräckligt snabbt.

Röjning kan ge netto i plånboken

Enligt skogsvårdsexperter är röjningen en lönsam åtgärd. Främst för att förstagallringen kan ge ett netto och att man därmed kan räkna hem röjningskostnaden. Tidiga röjningar följer också med i skogens hela utveckling genom att det blir grövre dimensioner, rätt trädslag och att dåliga träd plockas bort.

– Jag tycker att det viktigaste rådet till skogsägare är att röja i tid. Efter en avverkning måste man ha pengar på skogskontot för plantering, röjning och andra åtgärder.