Rovdjurspolitiken saknar kontakt med verkligheten

Karl Hedin-affären är ett enda stort misstag som har fört med sig mycket ont för åtskilliga människor, skriver debattören Göte Lindgren.

Jägare som kritiserar rovdjurspolitiken och hanteringen av jaktbrottsärenden kan råka illa ut om någon sätter ihop en historia och berättar den för poliser, skriver debattören. Arkivbild.
Jägare som kritiserar rovdjurspolitiken och hanteringen av jaktbrottsärenden kan råka illa ut om någon sätter ihop en historia och berättar den för poliser, skriver debattören. Arkivbild.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När Rema-åklagarnas chef i Land Skogsbruk försvarade sina medarbetare gjorde hon samtidigt ett skrämmande tillkännagivande: ”Karl Hedin har inte behandlats annorlunda än någon annan i samma situation”.

Detta kan, enligt min mening, bara betyda att den jägare som kritiserar rovdjurspolitiken och hanteringen av jaktbrottsärenden kan råka illa ut. Kan det alltså räcka med att någon sätter ihop en historia och berättar den för poliser och åklagare?

Vanligtvis kommer brottet först och därefter sökandet efter ansvariga. Karl Hedin-fallet visar att det också går att göra tvärtom. På så sätt kan man till exempel få rätt att använda telefonavlyssning. Om inte den ger något kan tydligen ett missförstått, uppfångat yttrande ge anledning till att gripa den misshagliga och kanske ytterligare några stycken, och hålla dem inlåsta.

Husrannsakan är säkert ett bra verktyg vid brottsbekämpning, men görs den klumpigt och okänsligt anser jag att den kan också bli en metod att trakassera en medmänniska. Vilka som helst i den misstänktes omgivning tycks kunna drabbas, och vad som helst kan beslagtas och behållas i åratal.

Det kan tydligen räcka med att en kreativ åklagare hävdar att någon tänkt göra något brottsligt och vägrar lägga ned utredningen. På det sättet hålls den misstänkte och hans omgivning i ovisshet om vad åklagaren kan tänkas hitta på härnäst och ”straffet” blir maximalt kännbart.

Eftersom det är en alltför orimlig tanke att hämndlystnad styr det svenska rättsväsendet, återstår det något mindre motbjudande alternativet att aktiviteterna syftar till att tysta besvärliga kritiker.

För mig tyder allt på att Karl Hedin-affären är ett enda stort misstag som har fört med sig mycket ont för åtskilliga människor. Men förhoppningsvis också lett till att fler blir medvetna om de tragiska följderna av en rovdjurspolitik som saknar kontakt med verkligheten.

Göte Lindgren, Uppsala