S vill satsa 800 miljoner på skogsröjning

undefined

Enligt Socialdemokraterna skulle ett nytt röjstöd kunna skapa 1 000 nya arbetstillfällen.
Enligt Socialdemokraterna skulle ett nytt röjstöd kunna skapa 1 000 nya arbetstillfällen. FOTO: HASSE HOLMBERG / TT

När den nya stödformen presenterades i en av Värmlandsskogarna pekade näringsminister Mikael Damberg och utrikesminister Margot Wallström på en rad fördelar. Välröjd skog skapar snabbare tillväxt av virke och inte minst biomassa, vilket behövs för övergången till ett fossilfritt samhälle. Fullt utnyttjat skulle stödet kunna skapa över 1 000 nya arbetstillfällen och jobben kräver bara kort utbildning, vilket gör dem särskilt lämpliga för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Skapats många jobb

Enligt S har omkring 1,4 miljoner hektar av den svenska skogen ett omedelbart behov av röjning och det nya stödet skulle göra arbetet billigare. Hur det ska utformas och utbetalas ber ministrarna att få återkomma till.

– Det har skapats väldigt många jobb inom skogsindustrin de senaste åren, men ska vi klara ett ökat uttag av biomassa så måste den privata skogen röjas mycket bättre än i dag, säger Mikael Damberg.

Goda möjligheter

Han tillägger att de ekonomiska incitamenten för de cirka 330 000 privata skogsägarna i dag är för små och att stödet ska ses som ett riktat stöd till dessa för att de enklare och billigare ska kunna röja sin skog.

Näringsministern tycker att det bör finnas goda möjligheter att få förslaget godkänt av riksdagen.

– Jag hoppas det kan bli stor uppslutning och det ska bli särskilt intressant att se om Centerpartiet stödjer förslaget. Socialdemokraterna och Centerpartiet har en lång tradition av att ta stort regionalpolitiskt ansvar och det här är en regionalpolitisk insats, säger Damberg.

Fakta: Så ägs svenska skogen

Hälften av den svenska skogen ägs av cirka 330 000 privata skogsägare, ofta lantbrukare som har skogen som sidonäring.

Övriga storägare är privata aktiebolag äger 25 procent och statliga Sveaskog äger som 14 procent.

LÄS MER: Naturnära jobb ska leda till arbete

LÄS OCKSÅ: Läs nyheterna inför valet 2018