Så får Åland hjälp efter stormen

Efter stormen Alfrida är behovet av motorsågsarbete stort i skogen på Åland. I dag åker Anders Samuelsson dit för att bidra med utbildning i motorsågsarbete i stormfälld skog.

Anders Samuelsson från Skogsstyrelsen åker till Åland för att hjälpa till med motorsågsutbildning.
Anders Samuelsson från Skogsstyrelsen åker till Åland för att hjälpa till med motorsågsutbildning. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Åland drabbades hårt av stormen Alfrida natten till 2 januari med rekordstarka vindar och mycket stormfälld skog. Därför har landskapsregeringen på Åland bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om all den stormfällda skogen. Skogsstyrelsens instruktör Anders Samuelsson åker över idag för den första utbildningen.

– Vi startar med yrkesmän som kommer att få en fem dagar lång utbildning, säger Anders Samuelsson som arbetar som motorsågsinstruktör vid Skogsstyrelsen i Uppsala.

En grund

Utbildningen innehåller både teori och praktik och motsvarar Säker Skogs motorsågsutbildning A och B samt arbete i stormskog. I den första gruppen med tio yrkesverksamma kursdeltagare utgår arbetet i stormfälld skog från att effektivisera för skördaren.

– Det ger de här yrkesverksamma en bra grund att stå på. Sedan måste de också arbeta praktiskt med handledning för att skaffa sig mer erfarenhet.

Riskbedömning

Att arbeta med motorsåg i stormfälld skog kan vara extremt farligt om man inte har rätt kunskap. Att bedöma spänningar i bröten, vilka träd man ska kapa och var är viktiga kunskaper för att arbeta säkert.

– Det viktigaste vi kan lära ut är att alltid göra en riskbedömning, konstaterar Anders Samuelsson.

Eget system

Åland har ingen motsvarighet till den svenska branschorganisationen Säker skog och inte heller de utbildningskrav som utvecklades i Sverige efter stormen Gudrun. Därför är utbildningssatsningen både en akut insats och början på ett eget utbildningssystem för Åland.

– Behovet av motorsågsarbete i den stormfällda skogen på Åland kommer att finnas lång tid framöver.

LÄS OCKSÅ: Långvariga effekter av stormen