Så ska skadeinsekter bekämpas miljövänligt

Insekternas språk ska undersökas med hjälp av ny avancerad utrustning på Mittuniversitetet. Målet är att utveckla miljövänliga bekämpningsmedel mot skadeinsekter i skogen.

Mätutrustningen består av en gaskromatograf med massdetektor i kombination med en elektroantennodetektor.
Mätutrustningen består av en gaskromatograf med massdetektor i kombination med en elektroantennodetektor. FOTO: MITTUNIVERSITETET

− Vi använder lärkbockens antenner och mäter hur de reagerar när något kemiskt ämne i extrakten träffar antennen. Vi kan mäta nervimpulser elektriskt och får olika utslag beroende på vilket ämne som tillsätts, säger Joakim Bång, forskare vid Fiber Science and Communication Centre, FSCN, på Mittuniversitetet.

Artspecifika doftämnen

Han fortsätter:

– Vår målsättning är att vi ska kunna utveckla miljövänliga och ekologiska metoder genom att använda artspecifika doftämnen. Det kan vara metoder för att övervaka en art eller att fånga så många skadeinsekter som möjligt när vi får större utbrott.

Lärkbock (Tetropium gabrieli) påträffades för första gången 2009 i södra delarna av landet.
Lärkbock (Tetropium gabrieli) påträffades för första gången 2009 i södra delarna av landet. FOTO: MITTUNIVERSITETET

Lärkbocken påträffades i Sverige 2009. Den finns ännu inte i Norrland, men kommer sannolikt att sprida sig norrut med ett varmare klimat. Andra skadeinsekter som ger skogsbruket problem är bland annat granbarkborre och dubbelögad bastborre, och som forskningen kanske kan finna nya metoder för att bekämpa.

”Miljövänliga tekniker”

− Vid Mittuniversitetet finns sedan många år avancerad forskning inom ekologisk kemi som bland annat handlar om att studera kemiska doftämnen och utveckla miljövänliga tekniker för att skydda träd från skadeinsekter, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid FSCN.