Så visar du naturhänsyn även vid gallring

Det är dags för förstagallring. Granskogen växer tät. Någonstans i den täta skogen finns de naturvärden som en gång lämnades när slutavverkningen gjordes. Dessa naturvärden ska förstås tas om hand för att både bevaras och utvecklas.

Gör gärna en högstubbe av en grov asp som lämnats efter slutavverkning.
Gör gärna en högstubbe av en grov asp som lämnats efter slutavverkning. FOTO: MARIE HENNINGSSON

När det pratas om generell hänsyn vid avverkning tänker de flesta slutavverkning. Men för att hänsynen ska optimeras och göra störst naturvårdsnytta bör man ha med hänsynen i alla skogliga åtgärder så att den kan finnas kvar genom beståndets alla faser.

Skogforsk har gjort en studie för att kartlägga skötselbehovet i 56 hänsynsytor i förstagallringstrakter som lämnades i samband med slutavverkning hos Södramedlemmar i Östergötland för cirka 25 år sedan.

– Ungefär hälften av de undersökta ytorna var i behov av skötsel, konstaterar Per Westerfelt, forskare på Skogforsk.

Målet med skötseln och åtgärderna är att maximera nyttan med naturvärdena, höja värdet på det som sparats vid slutavverkningen.

– Teorin bakom den naturvårdande skötseln är inte komplicerad, i stort handlar det om att ta bort gran för att gynna lövträden inne i hänsynsytorna, säger Per Westerfelt.

Per Westerfelt, Skogforsk.
Per Westerfelt, Skogforsk. FOTO: SKOGFORSK

Som exempel på åtgärder nämner han att hugga fritt runt de grova lövträd och döende träd på torr eller frisk mark som har sparats vid slutavverkningen. De befintliga lövträden mår bättre när granarna försvinner och möjligheterna för nytt lövuppslag ökar när ljuset släpps in.

– Om man har en grupp med aspar kan man göra högstubbar av ett par av dem. Men då bör man ha åtminstone 10-15 aspar sparade.

Bryn med löv är ofta i behov av skötsel vid förstagallringar. Granar som vuxit upp i brynet bör huggas bort. Bärande träd och buskar ska gynnas.

Blöta områden, till exempel alkärr som lämnats för generell hänsyn kräver däremot sällan någon skötsel.

– Naturvärdena i alkärret ligger i att det är fuktigt och skuggigt. Skötselbehovet är inte så stort, men om det kommit upp granar på friskare partier längs kanterna kan man ta bort dem, säger Per Westerfelt.

LÄS MER: Röjning ren vinst för samebyn