"Sågtimret motorn i bioekonomin"

Sågtimret är avgörande i omställningen till en bioekonomi. Det hävdade företrädare för Stora Enso och Södra på Skogsindustriernas forskningsseminarium nyligen.

FOTO: ANN LINDÉN

– Utan ett högt värde på skogsägarnas sågtimmer kommer vi inte att få ut en enda pinne ur skogen, sa Mikael Hannus, forsknings- och innovationschef på Stora Enso.

Lönsamhet från sågtimmer

Han fick medhåll av Henric Brage, chef för process- och produktutveckling på Södra.

– Skogsägarnas lönsamhet drivs av sågtimret och vår betalningsförmåga för timret drivs av hus- och träbyggande. Fler hållbara bostäder kommer att vara motorn i bioekonomin, sa Henric Brage.

Satsar på KL-trä

Mikael Hannus och Henric Brage berättade också om Stora Ensos respektive Södras satsningar på fabriker för korslimmat trä (KL) i Gruvön respektive Värö. Båda satsningarna ligger i linje med resonemanget om ökat förädlingsvärde på sågade trävaror och därmed på sågtimret.

Bygger fabriker

Stora Enso bygger en storskalig fabrik som ska stå klar under första kvartalet 2019 och vars kapacitet ska uppgå till 100 000 kubikmeter. Ungefär samtidigt ska Södra vara klara med bygget av en pilotfabrik i Värö, men under 2020 räknar även Södra med att ha en fullskalig fabrik klar i Värö.

Även här är målet en årskapacitet på cirka 100 000 kubikmeter.

LÄS MER: Södra sänker timmerpriser

Travmätningen av timmer blir säkrare

Lågt förädlade träprodukter pressar priserna