Moelvens svenska sågverk kan läggas ned

Norsälvens sågverk utanför Karlstad kan vara på väg att läggas ned. Anläggningen behöver en rejäl upprustning, men Moelven vill hellre satsa på andra sågverk.

Styrelsen i Moelven Norsälven AB överväger att lägga ned sågverket.
Styrelsen i Moelven Norsälven AB överväger att lägga ned sågverket. FOTO: TOMMY HELLSTRÖM

Moelven Norsälvens styrelse har beslutat att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av Norsälvens sågverk, som ligger några mil väster om Karlstad. Trots att konjunkturen för sågade trävaror just nu ser bra ut och trots att den norska träindustrikoncernen Moelven, som äger sågverket, nyligen redovisade en vinst på 258 miljoner norska kronor för första halvåret 2017.

– Det är inget formellt beslut att stänga utan styrelsen har beslutat att inleda en MBL-förhandling om nedläggning, säger Anders Lindh, styrelseordförande i Moelven Norsälven, till Land Skogsbruk.

Stort investeringsbehov

Det är framför allt Norsälvens stora investeringsbehov som gör att Moelven nu vill lägga ned sågverket. Anders Lindh påpekar att Moelven under ett antal år haft för lite pengar att göra stora investeringar.

– Koncernen omsätter ungefär tio miljarder kronor och vi har en total investeringsbudget på cirka 300 miljoner. Eftersom vi har 50 operativa enheter som ska dela på detta blir det en väldigt hård prioritering. Då måste vi investera där vi får bäst avkastning.

Norsälvens sågverk tjänar för tillfället pengar. Trots det vill Moelven avveckla sågen.

– Vi har under många år inte haft pengar att investera här. Och nu står vi inför stora investeringar och vi bedömer att vi inte kommer att få lönsamhet i dem.

– Vi har istället valt att investera i våra sågverk i Notnäs i Torsby och i Valåsen i Karlskoga.

Hur stor är risken att det faktiskt blir en nedläggning?

– Eftersom vi som ägare har inlett processen om nedläggning så innebär det att det är något som vi anser är riktigt att göra, säger Anders Lindh.

Kommer ni att försöka sälja sågverket?

– Nej, det är inte något vi vill göra.

Vad kommer avvecklingen att kosta?

– Ungefär 30 miljoner kronor. En del maskiner kommer vi att kunna sälja och en del kan vi flytta till andra enheter inom Moelven.

När kan nedläggningsbeslutet bli verklighet?

– Det är en sak som vi måste ta i MBL-förhandlingen så det kan jag inte uttala mig om.

Norsälvens sågverk producerar cirka 80 000 kubikmeter sågade trävaror per år och har 44 anställda som nu riskerar att förlora sina jobb.

– Det är det som är det tråkiga i det här. Personalen på Norsälven har varit väldigt lojala och presterat bra. Det är anledningen till att vi har kunnat köra så bra utan investeringar.

”Påverkar inte skogsägare”

Anders Lindh påpekar att den eventuella nedläggningen inte kommer att påverka Moelvens totala produktion av sågade trävaror eller företagets inköp av råvaror från skogsägare i området.

– Vi räknar med att öka produktionen i motsvarande grad i de andra sågverken. Vi kommer att köpa lika mycket timmer som tidigare, så det ska inte påverka de skogsägare som vi köper av.