Sågverkskoncernen James Jones & Sons i framkant

Skotska träindustrikoncernen James Jones & Sons ligger i framkant även med svenska mått mätt. Råvaran är nästan uteslutande sitkagran.

Sågverksproduktionen uppgår till 500 000 kubikmeter fördelad på fyra sågverk. Vidareförädlingen är långtgående med tillverkning av emballage, lastpallar, stängselkomponenter och impregnering.

Dessutom är James Jones & Sons marknadsledande i Storbritannien på byggsystem med så kallade I-balkar, det vill säga massiva, spårfrästa träreglar kombinerade med OSB-skivor på högkant.

Utrustning från svenska Söderhamn Eriksson

På Land Skogsbruks läsarresa till Skottland nyligen besöktes anläggningen i Lockerbie. Den byggdes så sent som 2000 och har expanderat i två omgångar 2006 och 2009.

Två såglinjer, med utrustning från svenska Söderhamn Eriksson, producerar runt 200 000 kubikmeter. Dessutom finns ett modernt hyvleri med hållfasthetssortering. Timmerråvaran utgörs nästan uteslutande sitkagran i längderna 3,1 3,7 4,3 och 4,9 meter. Stockdiametern varierar från 16 till 60 centimeter i rotänden.

Cirka 40 år vid slutavverkning

Sitkagranen ger en sågad vara med betydligt större årsringsbredd än vad som normalt förekommer på granvaror från exempelvis Sverige och Finland.

– Vi hållfasthetssorterar därför enbart i klassen C16. Importerade trävaror från exempelvis Sverige kan vara sorterade i klasser upp till C24 eller C30, säger produktionschefen Rob Mackenna.

Å andra sidan är omloppstiderna betydligt kortare i Skottland.

– Det timmer vi slutavverkar är cirka 40 år, ibland 35 år, säger Rob Mackenna.

FAKTA: James Jones & Sons Ltd

Träindustrikoncern i Skottland med fyra sågverk och sex förädlingsindustrier. Koncernen ägs av femte generationen i familjen Jones och har sitt säte i Larbert, några mil väster om Edinburgh. I koncernen ingår dotterbolaget Stella Jones med ett stort antal träimpregneringsanläggningar i USA och Kanada. Omsättningen uppgår till cirka 140 miljoner pund, vilket motsvarar knappt 1,7 miljarder svenska kronor.