Satsar miljoner på ny CLT-anläggning

Stora Enso investerar 45 miljoner euro i en ny produktionslinje för korslimmat trä, CLT. Den ska ligga i anslutning till Gruvöns sågverk.

Byggandet av anläggningen beräknas starta under det fjärde kvartalet 2017 och målsättningen är att produktionen ska vara i gång under 2019.

Kapaciteten för anläggningen beräknas till cirka 100 000 kubikmeter per år under förutsättning att de nödvändiga tillstånden beviljas.

Vill öka byggande med trä

”Den här investeringen stödjer vår strategi att växa i byggbranschen och öka användningen av trä som byggmaterial. Vi ser en betydande potential för CLT på den nordiska marknaden. Efterfrågan för denna premiumprodukt, våra välbeprövade koncept samt byggkomponenter och -system av massivt trä ökar kontinuerligt”, säger Jari Suominen, ställföreträdande ordförande för Stora Ensos division för träprodukter.

Den nya produktionslinjen väntas inte påverka den nuvarande verksamheten vid Gruvön. Totalt beräknar Stora Enso att arbetsstyrkan i regionen kommer att öka med cirka 60 heltidsanställda.