Satsning ska minska utsläpp med över 90 procent

undefined

Nya pelletssilos är på plats och pannorna förväntas vara färdiginstallerade innan november är slut.
Nya pelletssilos är på plats och pannorna förväntas vara färdiginstallerade innan november är slut. FOTO: KILÅMONS PLANTSKOLA

Tolv nya pelletspannor ska ta över efter de tidigare oljepannorna. Det är en investering på cirka nio miljoner kronor som kommer att sänka produktionens fossila koldioxidutsläpp med över 90 procent.

Plantskolan producerar årligen 45 miljoner skogsplantor och är en del av Svenska skogsplantor. Uppvärmningen sköts idag med en kombination av flisbrännare och oljepannor. Med den nya satsningen går man över helt på förnybart bränsle.

Stor skillnad

"Av miljöskäl byter vi nu ut de gamla oljepannorna och ersätter dem med biobränslepannor. Vår ambition är att vara ledande och ett föredöme inom hållbart företagande och därför satsar vi på en hållbar plantproduktion med en förnyelsebar restprodukt i form av träpellets", skriver Peter Boman, platschef vid Kilåmons plantskola i ett pressmeddelande.

Installationen förväntas vara färdiginstallerade innan månadsskiftet.

"Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande i plantverksamheten och genom den hållbara uppvärmningen reduceras det fossila koldioxidutsläppet med hela 93 procent, motsvarande cirka 600 ton koldioxid per år", säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor i en kommentar till förändringarna.