SCA köper skog i Lettland

Skogsbolaget SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt cirka 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor.

SCA köper skog i Lettland.
SCA köper skog i Lettland. FOTO: MOSTPHOTOS

SCA har Europas största privata skogsinnehav. Nu har man utökat detta med Latvian Forest Company skogs- och marktillgångar i Lettland. Totalt omfattar tillgångarna 7 600 hektar produktiv skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark och 800 hektar övrig mark.

En miljon kubik

Virkesförrådet uppgår till ungefär en miljon kubikmeter.

Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog.
Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog. FOTO: SCA

– Vi har länge varit i Baltikum som virkesköpare, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog i ett pressmeddelande.

Vill köpa mer

SCA menar att de baltiska länderna är en naturlig del av deras råvarubas och att verksamheten där stärks av ett eget skogsbestånd. SCA säger också att de mycket väl kan tänka sig ytterligare skogsförvärv i Baltikum.

Köper dotterbolag