Se dramatiska sprängningen på luftledning

Att röja bort nedfallna träd från elledningarna är förknippat med stora risker och tar därför tid. För att snabbare få bort träden har Vattenfall nu börjat använda sig av sprängladdningar i Roslagen.