Seger i kamp om äganderätten

Envägskommunikation utan möjlighet till dialog är inte rätt väg att gå i kommunikationen mellan myndighet och markägare. Det har markägare och LRF representanter tydliggjort efter att ha satt ner foten mot länsstyrelsens framfart vid reservatsbildning.

I våras kallades markägare i Krokoms kommun till möte av länsstyrelsen. Det gällde reservatsbildning i ett område om 800 hektar kring Almåseberget. Enligt Lars Ahlin, förtroendevald i LRF Jämtland, var mötet upplagt som en informationsträff med envägskommunikation snarare än ett möte, och konflikten var snart ett faktum.

Envägskommunikation

– Det handlade inte främst om reservatsbildningen i sig utan snarare hur tjänstemannen från länsstyrelsen först bemött markägarna. Det hade varit oerhört otrevlig stämning och tjänstemannen var tydlig med att det enda alternativet för markägarna var att acceptera beslutet om reservatsbildning. Markägarna kände sig helt överkörda, säger han.

Efter protester från markägare, kontaktade förtroendevalda i LRF Jämtland landshövding Jöran Hägglund.

– Vi tog direkt ett möte med landhövdingen där mycket handlade om hur länsstyrelsen hanterat det hela, säger Lars Ahlin.

Tjänstemannan frånkopplad

Mötet gav resultat. Landshövdingen lovade att kalla till ett ytterligare möte och fram till dess kom båda sidor överens om att varken fortsätta skogsbruket respektive gå vidare med reservatsbildning.

Den 30 augusti hölls mötet i Almåsa och enligt Lars Ahlin var många upprörda och oroliga inför mötesstarten. Lokalen var fylld med ortsbor, markägare, politiker och tjänstemän från länsstyrelsen. Men den tjänsteman som från början hanterat ärendet var inte på plats, han var nu frånkopplad.

"Det blev precis som vi ville"

Under mötet, som leddes av en moderator och hade programpunkter, tydliggjorde landshövdingen att överlämnande av mark till reservatsbildning inte är något tvång.

"Äganderätten är viktig, skogen är viktig för Jämtland och naturvärden i skogen är viktiga. När det bildas naturreservat ska det ske genom gemensamma överenskommelser och frivillighet" sa Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län under mötet.

Länsstyrelsen presenterade också hur man kan ingå avtal om naturreservat och naturvård och förklarade att de vill ha en fortsatt dialog med markägare.

– Det här var väldigt sköna besked och det ger kraft åt de medlemmar och LRF-representanter som sagt ifrån och kämpat med det här. Det blev precis som vi ville ha det, säger Lars Ahlin.