Setra har börjat såga sotat timmer

I veckan har Setra i Färila dragit igång sågningen av sommarens brandskadade timmer. Fram till påsk räknar de med att såga 160 000 kubikmeter.

Brandskadat timmer vid Setras såg i Färila.
Brandskadat timmer vid Setras såg i Färila. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Att såga brandskadat timmer har inneburit att Setra gjort en del omprioriteringar eftersom färskt timmer inte kan sågas ihop med det brandskadade. För att ta hand om det brandskadade timret krävs noggrann planering av logistik, lager, sanering och bioproduktsförsäljning.

Extra höga krav

Setras sågverk i Färila har tagit emot brandskadat timmer sedan i september och hittills har de mätt upp 25 000 kubikmeter av på tall och gran i lager. Sotet ställer extra höga krav på produktionen.

– Vi har extra städpatruller, extra underhållsarbete, det är mer smörjning och kräver mer tillsyn än tidigare, säger produktionsplaneraren Bengt Jönsson till P4 Gävleborg.

Stor sanering

När sågningen av det brandskadade timret är klar kommer sågen att behöva ställa om till sågning av färskt timmer igen.

– Det kommer att krävas en stor sanering av hela sågen efter att sågningen av det sotade timret är klar, sade Klas Flygare, direktör för råvara och bioprodukter på Setra, till land Skogsbruk tidigare i höst.

Lägre pris

Priset för det brandskadade timret är lägre än för friskt timmer. Det beror bland annat på att produktionskostnaderna för att såga brandskadat timmer är högre samt att den sotiga flisen inte går att sälja till massbruken utan enbart kan säljas som bränsleflis som har ett lägre pris.

LÄS MER: Stort intresse för reservat efter skogsbränderna

LÄS MER: Vägar viktiga när timret ska ut ur brandskogen