Setra varslar en fjärdedel av personalen i Malå

Företaget uppger att man minskar produktionen för att möta en avmattad marknad.

Setras anläggning i Malå.
Setras anläggning i Malå. FOTO: SETRA

Som en anpassning till konjunkturen och det senaste årets försämrade marknadsläge, varslar träindustriföretaget 23 personer på anläggningen i Malå.

Fabriken producerar sågade och förädlade trävaror, vilka fallit i pris under det senaste året. Sammanlagt arbetar knappt hundra personer i verksamheten.

I oktober redovisade Setra ett försämrat resultat med hänvisning till högre timmerpriser och lägre försäljningspriser.

Under november gick man ut med att verksamheten kommer att begränsas under mellandagarna, för att minska varulagret och nu varslas personal.

Samtidigt fortgår företagets satsningar på verksamheterna i Lånshyttan och Hasselfors, samt på den anläggning för Pyrolysolja som planeras vara i drift 2021.

Personalen i Malå varslas från och med maj 2020.

LÄS MER: Artificiell intelligens ska upptäcka skadegörare

LÄS MER: Dubbelt så mycket barkborreskador 2019