Ska svenskt skogsbruk räddas av Finland?

"Den svenska skogspolitiken är en viktig fråga, men frågan är om den i längden kommer att vara den viktigaste när arenan för skogspolitiken kan vara på väg att skifta från Sverige till EU", skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det är svårbegripligt hur skogen som är ett av de viktigaste medlen i klimatomställningen har blivit ett problem, skriver Knut Persson i veckans ledare.
Det är svårbegripligt hur skogen som är ett av de viktigaste medlen i klimatomställningen har blivit ett problem, skriver Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Fram tills nu har EU inte haft någon skogspolitik. Det har varit klokt eftersom länderna är så olika. Alla länder har visserligen skog, men många länder har så lite skog att den nästan är som en park. Sverige och Finland skiljer ut sig eftersom den största delen av markytan täcks av skog, och eftersom skogen och skogsindustrin är en så viktig del av landets ekonomi.

Skogen har inte varit en viktig fråga för EU, och om det funnits tendenser till att EU varit på väg att utvidga sin kompetens till skogen har Sverige och Finland satt stopp för det. Men den tiden verkar vara förbi nu. De senaste åren har vi sett flera initiativ med svårbegripliga namn som Lulucf och taxonomi. Offensiven kröns nu med förslaget till skogsstrategi där fokus ligger på att minska avverkningarna.

Det är svårbegripligt hur skogen som är ett av de viktigaste medlen i klimatomställningen har blivit ett problem. Även med ett aktivt brukande binder svensk skog mer kol än den släpper ut, och produkter från skogen kan ersätta produkter som förbrukar mycket fossil energi.

Ändå har ett perspektiv där man vill minska avverkningarna för att kortsiktigt öka skogens kolbindning vunnit gehör.

EU-parlamentariker från flera olika partier, även socialdemokraten Jytte Guteland, har de senaste åren försökt förklara fördelen med det svenska skogsbruket. Men det räcker inte. Ministerrådet är det viktigaste beslutsorganet och där har Sverige företrätts av miljöpartister.

I stället för att föra in det svenska perspektivet innan förslaget presenterades får Sverige nu den betydligt svårare uppgiften att försöka ändra ett redan lagt förslag. För svenskt skogsbruk är bekymret att Sverige dessutom företräds av en miljöminister som tycker att begränsningarna är bra och inte vill ändra så mycket.

Vi är på väg in i en intensiv period där den svenska skogspolitiken ska bestämmas. Den svenska skogspolitiken är en viktig fråga, men frågan är om den i längden kommer att vara den viktigaste när arenan för skogspolitiken kan vara på väg att skifta från Sverige till EU.

Det har visat sig inte vara så lätt att få EU att förstå det nordiska skogsbruket. Det blir inte lättare av att de som representerar Sverige inte för fram de bästa argumenten. Kanske kommer Sverige än en gång att räddas av Finland, som brukar värna det nationella intresset.

LÄS MER: Bryssel ska inte diktera villkoren i skånsk skog

LÄS MER: Skog är en hållbar investering