Stor ökning av rådjursbetad tallplant

Rådjur skadar mer än dubbelt så många tallplantor nu som för tre år sedan i Svealand och Götaland. Ökad avskjutning kan behövas, menar Skogsstyrelsen.

Skadad tallplanta.
Skadad tallplanta. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Skador på skog orsakad av betande rådjur har ökat mycket i Svealand och Götaland, enligt Skogsstyrelsens senaste uppföljning. Under de senaste tre åren har det skett en fördubbling av skadorna och omfattar nu upp till 28 procent av alla kontrollerade tallplantor.

Följer upp kvaliteten

Skogsstyrelsen gör återväxtuppföljning fem år efter avverkning i södra Sverige och sju år i norra Sverige, för att undersöka de nya trädens kvalitet och då görs även inventering av andelen toppbetade tallplantor.

– Skadorna i Götaland och Svealand kommer i huvudsak från rådjur och de analyser vi har gjort visar att den främsta orsaken är en ökande rådjursstam. Det förstärks också av att antalet trafikolyckor med rådjur ökat i området under perioden, säger Lennart Svensson, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Mer än fördubblade skador

Enligt Skogsstyrelsen har skadorna legat på runt sex-åtta procent i Götaland och Svealand men har nu alltså ökat till mellan 15 och 18 procent. I norra och södra Norrland ligger skadorna däremot stabilt på runt fyra och åtta procent.

"Överväga behandla plantor"

Betesskadorna kan innebära en produktions- och kvalitetsförlust för skogsägaren men också begränsa föryngringen och ta död på plantorna.

– Skogsägare i Svealand och Götaland måste bli medvetna om en ökad risk för betesskador och behöver se över föryngringen regelbundet. Hittar man skador bör avskjutningen öka. Eventuellt kan man också överväga att behandla plantorna med viltskyddsmedel, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen.

Det görs även en inventering av skador orsakade av betande älgar, men den görs senare än återväxtuppföljningen så i den finns även skador orsakade av rådjur med.