"Skapa dialog kring skogen i stället för debatt"

Skogen är värd att vi möts och pratar med varandra, inte bara debatterar den, och målet bör vara att skapa en hållbar utveckling i skogen. Det skriver Skogssällskapets vd Calle Nordqvist.

Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet.
Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet. FOTO: ULRIKA LAGERLÖF/SKOGSSÄLLSKAPET

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ordet dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. Ordet debatt kommer från franskans ”de-” som betyder av eller från, och ”battre” som betyder kämpa.

Det är lättare att föra fram sina åsikter än att lyssna till någon annans. Jag känner själv vilken utmaning det är, hur lätt det är att fastna i sin egen inrotade position och inte våga eller vilja kliva utanför den och lyssna på vad den andra parten säger. Men det är helt klart så att förutsättningarna är bättre i ett samtal än i en debatt. I debatten är syftet tydligt – du är där för att nedkämpa din motståndare. I samtalet är syftet att mötas.

För en månad sedan bjöd Skogssällskapet in till ett samtal. Jag satt ner tillsammans med en moderat riksdagspolitiker, Naturskyddsföreningens ordförande och en forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet. Det hade kunnat vara ett samtal om äganderätten, nyckelbiotoper och vems fel det är att fler och fler skogsägare verkar känna sig hotade av politikers och myndigheters beslut. Men ett sådant samtal hade antagligen inte lett någon vart. Det hade blivit en debatt istället, och vi hade gått därifrån minst lika – om inte mer – övertygade än innan om att vi själva har rätt.

Vi valde att vända på det. I samtalet diskuterade vi istället hur vi på olika sätt kan främja skogsägares goda vilja att bruka skogen mer varierat. Genom god samtalsledning blev vi tvingade att tillsammans formulera oss kring möjligheter istället för hot. Vad som sades under samtalet kan du läsa på vår webb och i vår tidning.

Det är inte lätt att skapa dialog i dag. När vi ser oss omkring i medielandskapet är det fullt av polarisering, och medierna bidrar inte till att öka dialogen. ”Kampen om skogen” som under hösten sänts i Sveriges Radio P1 är ett exempel på det. ”Skogsdebatten” i SvD en annan.

Anna Sténs är historieforskare vid Umeå universitet. Tillsammans med idéhistorikern Erland Mårald undersöker hon om äganderätten är hotad. Forskarna analyserar debatt och regelverk för att se om det i dag pågår en glidning i synen på skogsägande. Anna Sténs berättar att de i projektet sett att debatten om äganderätten förs i en så kallad ekokammare.

Ett mindre antal aktörer driver debatten, men deras åsikter förstärks likt ett eko när de upprepar varandras argument. Få motröster hörs. Anna Sténs menar att en alltför polariserad debatt inte är bra för någon, och att den är ett tecken på att det saknas egentlig vilja till att hitta lösningar på frågan.

På Skogssällskapet tycker vi att äganderättsfrågan är viktig. Att skogsägare får den ”frihet under ansvar” som skogspolitiken syftar till tror vi är centralt för att det ska finnas en lust och motivation till att bruka skogen på sätt som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Så frågan behöver lyftas, men att debattera i en "ekokammare" kanske inte är bästa vägen? Att föra samtal, lyssna och våga tänka nya tankar är svårt. Men om vi fastnar i en debatt där vi pratar om varandra, aldrig med varandra, är chansen till förändring mycket liten.

Så låt 2019 bli ett dialogens år, inte debattens. Låt oss mötas och prata med varandra, med det gemensamma målet att skapa en hållbar utveckling i skogen. Den är värd det.

Calle Nordqvist

VD Skogssällskapet