Skogen är mycket mer hightech än vad många tror

Jag får ofta frågan om hur digitaliserad skogsnäringen är och brukar svara att skogen är mycket mer hightech än vad många tror. Artificiell intelligens (AI) och digitalisering ger nya förutsättningar för skogsnäringen – och jag är övertygad om att vi bara har sett början.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna. FOTO: FOTO: JOHANNA NORIN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt. Idag används både flyg- och markburen högupplöst laserskanning för att avbilda skogen nästan ned på centimeternivå. Digitala kartor används för planering av skogliga åtgärder. Spännande forskning pågår om halvautomatiska och fjärrstyrda skogsmaskiner.

Skogsindustrins produktionsprocesser präglas redan av hög grad av digitalisering och avancerade system. Men utvecklingspotentialen är stor, och med AI och digitalisering kommer framtidens maskiner att vara ännu mer resurseffektiva i tillverkningen av fossilfria produkter.

Informationsflöden av hög kvalitet är också ett viktigt underlag för kloka avvägningar i skogsbruket när det gäller att bli både mer skonsam och effektiv, liksom att säkra både biologisk mångfald och råvaruförsörjning. Tack vare digitalisering kommer vi att kunna skapa system som följer hur skogen mår och utvecklas som ekosystem och rekreationsområde, samtidigt som vi kan följa enskilda träd från skog till färdig produkt. Miljö- och klimatnytta går hand i hand med effektiv produktion.

Digitalisering är också mer än bara ettor och nollor. Det handlar minst lika mycket om kompetens – att förstå skogens värden och komplexitet, teknikens möjligheter och utmaningar samt hur vi organiserar oss och samtalar om skogen. Digitaliseringen kan bidra till både bra faktaunderlag och nya utvärderingsverktyg. Med den kopplas hela värdekedjan ihop, och med rätt kompetens skapas helt nya möjligheter.

Men går det tillräckligt fort? Det borde kunna gå snabbare. För att stärka branschens konkurrenskraft behöver vi ta vara på alla möjligheter, och då dessa är många måste vi öka tempot. Hur digital skogsnäringen är på sikt avgörs av vår förmåga att samarbeta för att höja vår kompetens och skapa obrutna informationsflöden längs hela värdekedjan. En sådan samverkan behöver både teknikutvecklare och andra branscher för att säkra effektiv implementering. Får jag gissa så tror jag att digitaliseringen av skogsnäringen går långt, och att vi därmed skapar förutsättningar för bred samsyn om skogens alla möjligheter.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

LÄS MER: Hållbar utveckling får inte bromsas av en osäker elmarknad

LÄS MER: Forskning utvecklar skogsnäringen