Skogen förtjänar en saklig debatt

I en tid när till och med politiker försöker detaljstyra SVTs nyhetsförmedling är det viktigare än någonsin att stå upp för och värna public services grunduppdrag, anser Palle Borgström och Paul Christensson.

Skogen berör många människor, inte minst våra medlemmar som är stolta över sitt skogbruk som ofta gått i arv i generationer, skriver Palle Borgström och Paul Christensson.
Skogen berör många människor, inte minst våra medlemmar som är stolta över sitt skogbruk som ofta gått i arv i generationer, skriver Palle Borgström och Paul Christensson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Öppet brev till SVTs VD Hanna Stjärne med anledning av serien ”Slaget om skogen” i Vetenskapens värld.

I en serie om tre program granskade Vetenskapens värld nyligen det svenska skogsbruket. Serien ”Slaget om skogen” har blivit föremål för en högljudd och stundtals upprörd debatt, inte minst för de många och allvarliga påståenden som utan vetenskaplig grund fälls om skogens tillstånd och framtidsutsikter.

Förre landsbygdsministern Sven-Erik Bucht menar att han ”aldrig någonsin tidigare sett ett så osakligt och partiskt program i public service”. Myndigheter som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har var för sig påpekat faktafel, vilket även Sveriges lantbruksuniversitet gjort och en rad skogsexperter. Vi menar att TV-tittaren vilseleds att tro att den svenska skogen är hotad när det egentligen förhåller sig precis tvärtom.

Lite fakta om den svenska skogen:

 Sveriges skogar ägs till hälften av enskilda skogsägare med familjer med starkt engagemang för miljö och natur som bidrar med hela 60 procent av råvaran till bioekonomin.

 En skog som sköts om växer och binder koldioxid. När träden avverkas gör de nytta genom att ersätta fossila råvaror som betong, stål och olja.

 De senaste 100 åren har volymen skog fördubblats, från 1,5 miljarder kubikmeter till 3 miljarder . Samtidigt har det använts 6 miljarder kubikmeter till förnyelsebara produkter och bioenergi.

 Antalet fågelpar har ökat med mellan 7 till 8 miljoner sedan 1998 när den nuvarande beräkningsgrunden påbörjades.

 Sedan mitten av 1990-talet ser vi flera positiva trender för den biologiska mångfalden. Andelen hård död ved har ökat med över 100 procent . Gammal skog har ökat med över 70 procent och grova lövträd med över 100 procent.

Klimatet och miljön står av självklara skäl i debattens centrum idag. Men vad händer när viljan att göra gott samtidigt innebär att man blundar för vetenskap, kunskap och erfarenhet som inte passar in? Vi har all anledning att oroas över detta. Vetenskapens världs ensidiga granskning är bara ett av flera aktuella exempel. Ytterst drabbar glidningen från ”news” till ”views” landets hundratusentals skogs- och lantbrukare.

Skogen täcker 70 procent av vårt land och berör många människor. Det gäller inte minst våra medlemmar som är stolta över sitt skogbruk som ofta gått i arv i generationer. Frågor som rör miljön och klimatet kommer inte minska i omfattning. De klimatmässiga utmaningarna världen står inför är tyvärr mycket stora. Vi har därför alla ett ansvar att undvika den situation som blivit alltmer vanlig runt om i världen med en stark polarisering och ett undergrävande av medias roll. Det är en utveckling som bäst bekämpas med ökad fokus på och tilltro till just vetenskap och rena fakta.

SVT har som public service-bolag en särställning i medielandskapet, med tydliga krav på sig att vara opartiskt och sakligt. Det är ett unikt uppdrag som även sätter tonen för alla andra medier.

I en tid när till och med politiker försöker detaljstyra SVTs nyhetsförmedling är det viktigare än någonsin att stå upp för och värna public services grunduppdrag. Och det är just därför Vetenskapens världs ensidiga granskning förtjänar en transparent och ordentlig diskussion.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna och vice ordförande LRF

LÄS MER: Mitt förtroende för SVT har skadats på djupet

LÄS MER: SVT svarar om "Slaget om skogen"

LÄS MER: Tråkigt att SVT blir part i skogsdebatten