Skogforsk ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

undefined

Skogforsk har fått 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Bilden är retuscherad.
Skogforsk har fått 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Bilden är retuscherad. FOTO: OLLE GELIN/SKOGFORSK

Automatiseringen av uppgifter som sköts av människan går snabbt. Inom transportsektorn och industrin har utvecklingen kommit långt och nu ska liknande teknik användas i skogen. Det Vinnova-finansierade projektet Auto2 ska utveckla förutsättningar för självstyrande skotare.

Fjärrstyra från kontoret

Tanken är att maskinerna ska planera sin körning, ta sig fram i terrängen och med sensorer skapa en säkerhetszon runt maskinen så att ingen människa kan komma till skada.

När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats är nästa steg att fjärrstyra skogsmaskiner från kontoret.

– Det ger flera potentiella förbättringar. Utan hytt blir vissa maskiner mycket lättare och skonsammare, och dessutom mer effektiva i sitt transportarbete när det blir mera plats för virket, säger Olle Gelin, forskare på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Ännu mer pengar

Samtidigt får Skogforsk också nio miljoner kronor från Mistra och skogsbranschen för att utveckla användningen av nya högupplösta data om skogen från bland annat laserskanning och satellitbilder.

– De två satsningarna kompletterar varandra. Genom att länka samman data om skog och terräng i smarta planerings- och beslutsstöd så ökar förstås möjligheterna att lyckas med de självstyrande maskinerna, säger Olle Gelin.