Skogsägare i Norge går ihop

Norska skogsägare går ihop om ett ägarengagemang i norsk skogsindustri. Fem föreningar etablerar investmentbolaget Norsk Skogskapital AS.

Skogsägareföreningar har startat investmentbolag i Norge.
Skogsägareföreningar har startat investmentbolag i Norge. FOTO: SOFIA ERNEROT

I ett pressmeddelande från Norges skogeierforbund säger Olav A. Veum, ordförande i såväl skogsägarförbundet som det nystartade investmentbolaget:

– Det viktiga för oss är att uppnå goda och framtidsinriktade ägarlösningar som kan vara med och utveckla skogsindustrin i takt med de stora möjligheter som nu öppnar sig för skogsråvaran. Ensam kan inte skogsägarföreningarna göra detta, men vi organiserar oss för att kunna hitta goda ägarmodeller för industrin i dialog med andra intresserade investerare.

Ägarna bakom investmentbolaget, de fem skogsägarföreningarna Allskog, Mjösen skog, Vilken skog, Glommen skog och AT skog, ser stora möjligheter i den norska träindustrin och kommer i framtiden att bedöma investeringar i alla delar av värdekedjan i såväl befintliga som nya verksamheter.