Skogsägare i upprop: ”Vi kräver bättre betalt för virket”

Skogsnäringen gör stora vinster. Därför är det hög tid att virkespriserna till oss skogsägare höjs rejält. Det kräver Norras medlemmar i skogsbruksområdet Piteå-Älvsbyn i ett upprop.

Skogsägarna i södra Norrbotten går ut och ställer krav på bättre betalt för sitt virke. I ett upprop uppmanar de andra skogsägare i landet ställa samma krav.
Skogsägarna i södra Norrbotten går ut och ställer krav på bättre betalt för sitt virke. I ett upprop uppmanar de andra skogsägare i landet ställa samma krav. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Under måndagens årsmöte med SBO Piteå-Älvsbyn beslöt man att gå ut med ett upprop till andra medlemmar och skogsägare i landet med uppmaningen att ställa krav om höjda virkespriser.

– Man ser många positiva rubriker i olika tidningar om hur bra det går för branschen. Både sågverk och massabruk rapporterar om stora vinster. Vi skogsägare vill också vara med och ta del av detta med rejäla prishöjningar, säger Per Stenvall, medlem i Norra och en av initiativtagarna till uppropet som antogs av mötet.

Priset legat still

I uppropet skriver SBOet att ”virkespriset har under många år legat nästan still, det vill säga pendlat mellan 240-300 kronor per fastkubikmeter, kr/m3f. Om man räknar upp priset försiktigt (exempelvis med konsumentprisindex) från nivån 250 kr på 1990-talet, så borde vi idag få 550-600 kr/m3f. Importvirket betalas i dag med över 600 kr! ”

Kräver höjning

Mötet hänvisar även till Skogsbruksindex från Skogforsk som bekräftar hur virkesnettot har försämrats under 15 -20 år.

”Vilken annan yrkesgrupp skulle finna sig i försämrade löner!?”

Skogsägarna kräver rejält höjda virkespriser och menar att det är ett sätt att få ut mer virke lokalt från svenska skogar och minska på importen.

I uppropet pekar mötet på Norras positiva utveckling och ”vi uppmanar våra förhandlare att kraftfullt verka för höjda virkespriser gentemot industrin!”