Skogsägare kräver ersättning efter barkborreangrepp

Granbarkborreskadorna i Götaland är allvarliga och skogsägarna kämpar mot klockan. Samtidigt får angripna granar stå orörda i naturreservat och nu kräver skogsägarna åtgärder - ekonomisk ersättning och förändringar i skötselplaner.

Skogsägare måste behandlas lika, oavsett om det är en privatperson eller staten som äger skogen. Det är Carl Johan Olsson, Södra, och Ragnhild Ivarsson Walther, Sätra gård, tydliga med.
Skogsägare måste behandlas lika, oavsett om det är en privatperson eller staten som äger skogen. Det är Carl Johan Olsson, Södra, och Ragnhild Ivarsson Walther, Sätra gård, tydliga med. FOTO: MARIE HENNINGSSON

En av de skogsägare som är granne till ett naturreservat där det finns gott om angripna granar är Ragnhild Ivarsson Walther, Sätra gård utanför Finspång i Östergötland.

– När jag ringer till Skogsstyrelsen och frågar vad jag ska göra när granar på andra sidan gränsen är angripna av granbarkborren får jag till svar att jag ska prata med grannen. Men det är ett naturreservat och det hjälper inte att jag pratar med länsstyrelsen, säger Ragnhild Ivarsson Walther.

Avverka ännu mer

I våras tog hon kontakt med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen Östergötland och Södra och krävde åtgärder. För egen del hade hon haft avverkningsgrupper i skogen tre gånger redan.

– Jag bedömer att vi avverkat och kört ut mellan 500 och 1 000 skogskubikmeter i Ragnhilds skog och vi måste komma tillbaks och avverka en gång till, säger Birgitta Yrjas, inspektor på Södra.

Skäl för dispens

Ragnhild Ivarsson Walther är kritisk till länsstyrelsen i Östergötlands agerande. I våras konstaterade Mikael Burgman, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen, att det fanns angripna granar av sådan omfattning att det kunde finnas skäl att söka dispens från skötselplanen för naturvårdsreservatet.

”Känner mig maktlös”

Men dispens söktes inte, det hade gått så långt att bedömningen gjordes att det var för sent att avverka för att få någon effekt på spridningen.

– Naturreservaten sköts inte så som myndigheterna kräver att vi andra skogsägare ska sköta vår skog. Jag känner mig maktlös och frustrerad, säger Ragnhild Ivarsson Walther.

Svårbevisat

Det är svårt att bevisa att de stora angreppen av granbarkborre i naturreservatet är orsaken till den omfattande spridningen i skogen på Sätra gård. Men det är bara i naturreservatet som angripna granar inte avverkats. I övrigt är det stor aktivitet i skogarna runt Sätra gård.

Lyfter frågan

Carl Johan Olsson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södra, berättar att han dagligen får ta emot samtal från skogsägare som är i samma situation som Ragnhild Ivarsson Walther.

– Vi jobbar med den här frågan på flera fronter och vi ger oss inte. Idag är vi inte bara här i Östergötland och träffar skogsägare och myndigheter, vi träffar även riksdagspolitiker från Kalmar län och lyfter frågan med dem, säger Carl Johan Olsson.

Ersättning efter stormar

– Vid granbarkborreangreppen efter Gudrun och Per fick skogsägare inom ett visst avstånd från granbarkborredrabbade naturreservat ersättning för de skador de drabbats av, säger han.

Ändra i skötselplanen

Södras krav är att skadorna, om man kan anta att de beror på att drabbade granar får stå kvar i reservat, ska ersättas. Ett annat krav är att det görs förändringar i naturreservatens skötselplaner så att granar kan få avverkas när situationen är extrem som den är just nu.

– Hela Södras organisation jobbar med detta. Länsstyrelserna måste också ha en krisplan. Som det är nu ökar det här bara på skogsägares misstänksamhet mot myndigheter, säger Carl Johan Olsson.

LÄS MER: Länsstyrelsen: ”Vi skulle ha agerat annorlunda”