Skogsägare reser sig efter stormen

Nu reser sig skogsägarna i östra Uppland efter stormen Alfridas knock. Runt 500 drabbade slöt upp när LRF i förra veckan höll krismöte i Norrtälje. Ett par av dem tog dagen efter emot Land Skogsbruk i sina stormskadade skogar.

Hos Arne och Yvonne Larsson har en hel del äldre barrblandskog fällts i stormen. "Nu blir den nog inte klassad som nyckelbiotop i alla, säger Arne."
Hos Arne och Yvonne Larsson har en hel del äldre barrblandskog fällts i stormen. "Nu blir den nog inte klassad som nyckelbiotop i alla, säger Arne." FOTO: MATS P OSTELIUS

Enligt de bedömningar som hittills gjorts av Skogsstyrelsen och skogsbolag föll runt 700 000 kubikmeter skog i stormen Alfrida natten mellan den 1 och 2 januari. Det motsvarar ungefär 1 procent av de 75 miljoner kubikmeter som föll i Gudrun 2005.

Slog hårt mot enskilda

Små skador alltså – totalt sett. Men enskilda skogsägare har drabbats hårt och många står nu inför utmaningen att så snabbt som möjligt få det stormfällda virket ur skogen. Som till exempel Arne och Yvonne Jansson på Vätö nordost om Norrtälje. Hos dem ligger delar av ett bestånd äldre barrblandskog på backen och enstaka träd har fällts över stora delar av fastigheten.

– Vi har ännu inte varit runt och tittat överallt men det har blåst ner en väldig massa träd, säger Arne Jansson.

Ingen skadad

Trots skadorna ser de nyktert på det inträffade.

– Det viktigaste är att ingen har skadats, varken folk eller fä. Det är trots allt bara skog det handlar om, säger Yvonne Jansson.

Oförsäkrade

Någon skogsförsäkring för storm har de inte, bara för brand. Sett till skadornas omfattning räknar de ändå med att det har varit lönsamt att inte betala en högre premie för stormskydd.

– Det har ju trots allt inte hänt något på 40 år innan det här, säger Yvonne Jansson.

Alla är rotvältor

Avverkningen är redan bortlejd till en fristående, mindre virkesuppköpare med bas i Östergötland.

– De har gott rykte och har sagt att de har god avsättning för virket nere i Småland. De fallna träden ligger alla i rotvältor, inga är knäckta och det höjer virkesvärdet. Vi får se hur många kubikmeter det blir när slutnotan är klar, säger Arne Jansson.

Göte Österman är medveten om riskerna med stormarbetet, men kommer ändå att ta hand om enstaka träd på egen hand. Skogsägareförenigen avverkar på de områden där det finns större volymer.
Göte Österman är medveten om riskerna med stormarbetet, men kommer ändå att ta hand om enstaka träd på egen hand. Skogsägareförenigen avverkar på de områden där det finns större volymer. FOTO: MATS P OSTELIUS

Allt tas ner

Även hos Göte Österman i Hysingsvik ett stycke sydost om Norrtälje är det äldre barrblandskog som har gått i backen, skog som ändå var mogen för slutavverkning. Stora delar av beståndet står fortfarande kvar, men Göte Österman säger att hela beståndet nu kommer att avverkas.

– Ja, vi tar ner allt, men de kvarstående träden tas i en andra vända. Först och främst måste de stormfällda träden ut ur skogen för att i möjligaste mån undvika angrepp av granbarkborre och märgborre som går på tall, säger Göte Österman.

Självrisk på 75 kubik

Skogsförsäkringen täcker stormskadorna.

– Men det är en självrisk på 75 kubikmeter som man inte får någon ersättning för. Det är svårt att uppskatta hur mycket virke som har fallit här, det kanske handlar om 200 kubikmeter eller något mer, säger Göte Österman.