Skogsägaren positiv till brandstöden

undefined

FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Den förstörda skogen bestod av allt från kalhyggen och ungskog till väldigt gammal skog som var redo för avverkning. Nu är allting bränt, kalt, sotigt och livlöst. Ett stort ekonomiskt värde har gått förlorat.

”Positivt överraskad”

Med Skogsstyrelsens förslag till stöd för skogsägare som drabbats av bränder är tanken att skogsägarna ska kompenseras för de extra kostnader som följer med att avverka och transportera det brandskadade timret.

– Jag är positivt överraskad att det är så mycket som går till oss enskilda skogsägare, säger Rolf Sundell.

”Svårt att bedöma”

Av totalt 72 miljoner kronor går 44 miljoner till skogsägare för att täcka ökade kostnader eftersom det krävs särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar för att virke från andra områden inte ska bli nedsotat. Skogsstyrelsen föreslår att ersättningen ska bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

– Det är ju svårt att bedöma om kronorna per kubik är de rätta. Det vet man först efteråt, säger Rolf Sundell.

Rolf Sundell är en av de skogsägare i området kring Kårböle som drabbades av skogsbrand.
Rolf Sundell är en av de skogsägare i området kring Kårböle som drabbades av skogsbrand. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

FAKTA: Skogsstyrelsens förslag i korthet

– Skogsstyrelsen föreslår att skogsägare och industrin ska får 72 miljoner i stöd för att få ut det brandskadade virket ur skogen.

– 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader i samband med avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.

– 3 miljoner kronor för utmärkning av fastighetsgränser som behöver märkas ut på nytt. Bidrag på 3 000 kronor per kilometer.

– 15 miljoner kronor för uppgradering och förstärkning av vägnätet.

– 10 miljoner kronor till industriföretag eller logistikföretag för att täcka kostnaderna för separat hantering av brandskadat virke.

Påverkar boniteten

Hans knappt 200 hektar finns på tallhed som nu är hårt bränd.

– På vissa ställen är det som kolstybb och på andra ställen är det bara grus kvar på marken, berättar han.

Det här kan påverka markens bonitet på både kort och lång sikt.

– Det är ju frågan hur det kommer att växa där i framtiden, och om det alls kommer att växa, säger Rolf Sundell.

”Allt ska bort”

Risken finns alltså att han tappar viktig tillväxt. En förlust han inte får någon ersättning för.

– Det hade de ju kunnat få med något om i stödet, säger han.

För Rolf Sundells del håller försäkringsbolaget If på med en bedömning och värdering av den brunna skogen.

– De har lovat att göra en bedömning i oktober. Vad det var värt innan och vad det är värt efter branden, förklarar han.

När försäkringsbolaget gjort sin bedömning väntar avverkning.

– Allt ska bort. Sågverket i Färila vill ha sågat allt timmer innan sista mars, säger Rolf Sundell.

LRF välkomnar stöd

LRF Skogsägarna välkomnar det ekonomiska stödet till de drabbade skogsägarna, men är inte nöjda med att alla pengar inte används.

– Vi ser ingen anledning till att Skogsstyrelsen föreslår ett lägre takbelopp än de 110 miljoner som regeringen tidigare föreslagit, säger LRF:s skogsdirektör Magnus Kindbom.

Inför Skogsstyrelsens förslag till ersättning har LRF Skogsägarna haft dialog med Skogsstyrelsen.

– Vi har haft en bra dialog med Skogsstyrelsen. Det är viktigt att skogsägarna får hjälp att komma på fötter, säger Magnus Kindbom i ett pressmeddelande.

Virke slipper förstöras

Ersättningarna bidrar till att den brandskadade skogen kan avverkas och transporteras ut.

LRF Skogsägarna menar att det minskar risken för insektsangrepp och det också gör att virket kan komma till nytta i stället för att förstöras.

– Nu är det är viktigt att pengarna delas ut snarast möjligt, säger Magnus Kindbom.