Skogsägarnas förtroende för staten minskar

Skogsägarens förtroende för myndigheter minskar visar en ny rapport. Bland annat anser man att målet med skogspolitiken undermineras av för mycket detaljstyrning och att miljöintresse får gå före andra skogsintressen.

FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt en ny rapport som Södra låtit göra minskar förtroendet för myndigheter bland skogsägare.

Rapporten visar att Södras skogsägare anser att staten har infört mer reglering inom skogspolitiken med mer detaljstyrning och lagtillsyn och att det underminerar devisen ”frihet under ansvar”.

Underminerar skogsvårdslagen

Rapporten visar också att skogsägarna tycker att skogsvårdslagstiftningen från 1993 och målet med skogspolitiken undermineras, att miljöintresset utmanar produktionsmålet samt att miljöorganisationer får företräde i debatten om skogen.

– Skogsägarnas generella tillit till Skogsstyrelsen är idag god. Samtidigt ger rapporten en bild av utvecklingen mot allt mindre av samarbete, samsyn, frivillighet och förankring vilket också lett till ett ökat antal intrång i ägande- och brukanderätten, säger Södras medlemschef Gustav Tibblin, i ett pressmeddelande.

Kompetenta men inkonsekventa

Samtidigt visar rapporten att skogsägarna tycker att tjänstemännen på Skogsstyrelsen har en hög kompetens. Men att de är inkonsekventa vid tillämpningen av lagstiftningen. Det man efterfråga är mer rådgivning och utbildning om lagstiftningen för att kunna bemöta myndighetsbeslut. Till exempel kan de flesta skogsägarna inte avgöra om ett beslut från myndigheten är en rekommendation eller ett krav.

Tjänstemän som handlar i eget intresse, hantering av skyddsvärd skog och utbyggnad av kraftledningar, vägar och fiber är också frågor som skogsägarna ser som problem.

900 enkätsvar och intervjuer

Undersökningen bygger på över 900 enkätsvar och ett 30-tal intervjuer med skogsägare och är genomförd av Johan Smedin, som läser statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som under våren 2018 praktiserat på Södra.

Behov av stärkt äganderätt

Sett till framtiden svara skogsägarna att skogspolitiken måste vara mer långsiktig med större fokus på äganderätten och på produktionsmålen som i dag skuggas av miljömålen.

Läs rapporten i sin helhet: Framgångens missnöje i skogspolitiken (Södra)

LÄS MER: Skogsstyrelsen: Viltskador större problem än skogsbränder

LÄS OCKSÅ: Skogsstyrelsen inrättar direkttelefon för skogsägare