Skogsåkerier inte lika lönsamma

Skogsåkerierna går inte lika bra som åkerier i andra sektorer. Prispress och beslut i långbänk är två av förklaringarna.

[vänster]
[vänster] FOTO: MOSTPHOTOS.

Enligt en rapport från Sveriges Åkeriföretag som Svensk åkeritidning hänvisar till, växer sektorn skogstransporter långsammare än övriga godstyper.

Under förra året sjönk median­omsättningen för transportörer inom skogssektorn med cirka 2,6 procent, vilket är ett sämre resultat än för medianåkeriet i de undersökta 3 500 företagen.

Svag lönsamhet

Det har visat sig vara svårt att häva prispressen i pappersindustrin.

– Lönsamheten är under press från finansiellt utsatta kunder inom pap­perssektorn. Kundernas lönsamhet ser fortsatt svag ut, vilket riskerar att pressa rater, säger Ulric Långberg, branschchef i Sveriges Åkeriföretag till Svensk åkeritidning.

Kräver högre tempo

Lönsamheten kan bli mer normal på medellång sikt, men att besked dröjer om de nya reglerna om fordonsvikter påverkar investeringsviljan negativt.

– Vi måste få besked och högre tempo från regeringen i flera viktiga frågor som påverkar skogstransporterna. Vägnätet för 74-tonsfordon är en av flera viktiga faktorer, säger Göran Danielsson, ansvarig för skogstransportfrågor i Sveriges Åkeriföretag.