Skogsbolagen tror på högre virkespriser

Nu kommer kvartalsrapporterna in och det går bra för skogsbolagen. Som räknar med högre virkespriser framöver.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Sedan SCA kom med sin rapport i veckan har alla stora svenska skogsbolag, utom Rottneros, redovisat hur det går. Och visst går det bra.

– Ett stabilt och starkt kvartal, säger Ulf Larsson, vd för SCA, och får medhåll från sina kollegor.

– Det är tredje kvartalet i rad med tillväxt, vi har växt med 11 procent på ett år, säger Karl-Henrik Sundström på Stora Enso.

”Uppåtgående trend de senaste fem åren”

– Vi har haft en enorm resa, vi har en stabil intjäning och en har haft uppåtgående trend de senaste fem åren, säger femårsjubilerande Billerud Korsnäs avgående koncernchef Per Lindberg.

Massa och pappersbruken går bra, vilket är normalt. Men det senaste året har även sågverken gått riktigt bra. Rörelsemarginalen från sågverken hos Holmens är 6 procent, Stora Enso 7 procent, SCA 8,5 procent.

”En liten förändring”

Sorgebarnen bland sågverken är Södra och Setra. Setra, som inte kan dra nytta av starka marknaden för byggträvaror, har bara en marginal på 2 procent. Och Södra Woods marginal är noll.

För skogsägarna bör rapporterna ge råg i ryggen inför förhandlingen med virkesköparna. Flera bolag rapporterar om stigande virkespriser.

– Vi har sett en uppåtgående trend för kostnaden för virke, men det är ingen dramatiskt förändring, det är en liten förändring, säger koncernchefen Karl-Henrik Sundström på en direkt fråga från Land Skogsbruk.

– Högre virkeskostnader, men de kompenserades mer än väl av högre försäljningspriser och högre volymer, så den goda prestationen fortsätter, säger Seppo Parvi, finansdirektör på Stora Enso, apropå resultatet för Wood Products.

Ökad vedkonsumtion

Södra har höjt priserna på barrmassaved och klentimmer med 20 respektive 25 kronor kubiken. Och när nu Södra betalar 320 kronor kubiken så är det kanske dags för Stora Enso och Billerud Kornäs att höja priset från de 230 kronor kubiken som de hållit fast vid i flera år.

– Vi har ökad konsumtion av ved i Sverige, vi kan få se ökade kostnader för råvaror under 2018 säger Per Lindberg, Billerud Korsnäs.

– Södra annonserade att de ska höja med 20 kronor, om det kommer att materialisera sig eller inte vet vi inte, men det finns en tendens att vedkostnader går upp, säger Holmens koncernchef Henrik Sjölund.

”Jämn prisutveckling”

– Vi har sett prishöjningar i söder, men i SCA-regionen har vi haft en jämn prisutveckling, sade SCA:s Ulf Larsson på en presskonferens när bolagets resultat presenterades i tisdags morse.

LÄS MER: SCA-resultat i nivå med fjolåret

Goda tider för Stora Enso