”Skogsdieseln banar vägen för innovationer”

Experter från Danske bank spår att den svenska skogsindustrin är på väg in i en ny fas där man kan vara drivande i utvecklingen av nya användningsområden för svenskt trä.

Lignin som också kan formas till pellets.
Lignin som också kan formas till pellets. FOTO: CHRISTER HEDBERG

Det handlar om förnyelsebara produkter inom bland annat bränslesektorn, förpackningsindustrin och byggsektorn.

Priserna fortsätter att visa på en stark skogskonjunktur, skriver Danske bank i ett pressmeddelande. Behovet av alternativ på områden som fossila bränslen, plastförpackningar och antibiotika skyndar på forskning och utveckling av nya miljösmarta skogsprodukter. Där har Sverige en ledande roll.

Läs mer: Skogens hela nytta har kartlagts

Ny era

– Jag skulle vilja påstå att vår skogsindustri nu går in i en ny era, från basindustri till high tech-sektor. Svenska innovationer väcker stort internationellt intresse och de kan bli en del av lösningarna på många av de problem världen brottas med, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog och lantbruk på Danske bank Sverige.

Läs mer: Bil körde tusen mil på skogsrester

Restprodukter från massaindustrin, som lignin och hemicellulosa, spås bli "en guldgruva" för skogsindustrin. Idag tillverkas diskmedel, skosulor, lim och kevlarfiber av lignin. Hemicellulosan kan tillexempel användas som komplement till penicillin.

Större investeringar

Danske bank ser det som en viktig signal att skogsindustrin börjar investera och producera biobaserade fordonsbränslen i en större skala, från framförallt tallolja och snart också lignin.

Läs mer: 100 miljoner till hållbart flygbränsle

"Med skogsdieseln får industrin en bulkprodukt och med den ett kassaflöde som banar vägen för andra förnyelsebara produkter", skriver Danske bank.

"Nästa exportsuccé"

– Jag är övertygad om att biobränslen är på väg att få ett ordentligt genombrott. Det skapar goda förutsättningar för att vi kommer att få se mycket mer av de mer nischade innovationerna. Med breda, långsiktiga politiska beslut har skogsindustrin och skogens nya produkter allt det som krävs för att bli Sveriges nästa exportsuccé, säger Johan Freij.

Vidare spås fortsatt höga virkespriser under hösten och goda förutsättningar för skogsägare att avverka.

Läs mer: PREMIUM. Trendbrott för biobränsle – priserna förväntas stiga