Skogsindustrin bunkrar för Brexit

Skogsindustrin förbereder sig inför den kommande Brexit. Lagren i hamnarna i Storbritannien byggs upp för att kunderna ska få sitt virke även om det blir fördröjning vid tullen.

Södra bygger upp sina lager i hamnen i New Holland, Storbritannien.
Södra bygger upp sina lager i hamnen i New Holland, Storbritannien. FOTO: SÖDRA

– Vi vet väldigt lite om vad Brexit kommer att innebära för oss. Men vi försöker förbereda oss för olika scenarier, till exempel har vi valt att bygga upp våra lager i engelska hamnar om det skulle bli så att det tar längre tid att förtulla, säger Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood.

Läs mer: Skogsföretagen: Så hanterar vi Brexit

Om två månader lämnar Storbritannien EU. Den 29 mars är det datum som premiärminister Theresa May håller fast vid trots att det finns en stor risk för att landet vid det datumet inte har något avtal med EU.

Fortsatt viktig marknad

För Södra Wood är Storbritannien en mycket viktig marknad. En tredjedel av produktionen går på export dit.

Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood.
Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

– Långsiktigt tror vi att Storbritannien kommer att fortsätta att vara en bra marknad för Södra. Det finns ett stort byggnationsbehov i landet och man klarar sig inte utan att importera. De kortsiktiga störningar som vi ser är att det kommer att ta längre tid att förtulla, säger Andreas Jonasson.

Läs mer: Hamnkonflikten får stor påverkan på skogsindustrin

Etablerat i Irland

Södra Wood har även valt att starta ett bolag i Irland för att vara etablerade där efter Brexit.

– Vi är mycket beroende av en fungerande marknad i Storbritannien och Irland och följer med nyfikenhet de politiska svängningarna Det är klart att vi kommer att påverkas, säger Andreas Jonasson.

Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna.
Kerstin Hallsten, chefsekonom Skogsindustrierna. FOTO: HÅKAN FLANK

"Kan bli praktiska problem"

Skogsindustrierna har för sina medlemsföretags räkning gjort förberedelser inför en eventuell hård Brexit, vilket det lutar åt att det blir.

– Vi har konstaterat att det kan bli praktiska problem vid förtullningen som förseningar och fördyringar, en mindre effektiv verksamhet helt enkelt. Skogsindustrin har egna hamnar i Storbritannien och där förbereder man sig genom att bygga på lagren, säger Kerstin Hallsten.

Läs mer: Dyr Brexit smäll för brittiska skogsbolag

"De behöver oss"

Vad som kommer att hända med ekonomin i Storbritannien efter Brexit kan ingen förutspå. Men från skogsindustriernas sida är man övertygad om att den stora exporten västerut kommer att fortsätta.

– De behöver oss, säger Kerstin Hallsten.

Södras hamn i New Holland, Storbritannien.
Södras hamn i New Holland, Storbritannien. FOTO: SÖDRA

"Påverka skogsägare"

Erik Eliasson, marknadschef på Norra, konstaterar att Storbritannien är en viktig marknad för den norrländska furan. Drygt 10 procent av furuprodukterna går till Storbritannien och det är en av de sista marknaderna i Europa som köper furu.

– Vi är måna om den här marknaden. Om man tänker sig att det blir en turbulent och längre övergångsperiod som det kan bli vid en hård Brexit kan det bli ett kännbart avbrott för sågverken. En sämre betalningsförmåga för sågverken kommer naturligtvis att påverka våra skogsägare, säger Erik Eliasson.

Kikar på andra marknader