Skogsindustrin mot rekordår

Skogsindustrin ser ut att gå mot rekord i år, att döma av kvartalsrapporterna.

I fredags kom skogsjätten Stora Enso med sin kvartalsrapport. Men bolaget går så bra att man fått vinstvarna. Rörelseresultatet första kvartalet blir cirka 70 miljoner euro högre än förväntat, cirka 369 miljoner euro på en omsättning på 2,6 miljarder euro.

Södra och Billerud Korsnäs har redan kommit med sina rapporter för det första kvartalet. Om den urstarka konjunkturen för både massa och sågade trävaror håller i sig kommer Södras totala rörelseresultat i år att bli 3,8 miljarder kronor, vilket slår tidigare rekordet från 2010 på 2,3 miljarder med hästlängder.

”God prisutveckling”

– Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet, säger Södras vd och koncernchef Lars Idermark, i ett uttalande om första kvartalet.

Södra Wood, som producerar sågade trävaror gick med 91 miljoner kronor i vinst. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7 procent. Vinsten beror på den mycket goda prisnivån på sågade trävaror. Men det kunde ha gått ännu bättre om inte virkesbrist gjort att sågverken inte kunnat gå för fullt.

Södra Cell, som producerar pappersmassa, gjorde en vinst på 926 miljoner kronor första kvartalet och hade en vinstmarginal på 30 procent. Priserna är mycket höga, och Södra har kunnat dra nytta av att bland annat Billerud Korsnäs haft svårt att försörja sina bruk med massaved.

Dyrare vedinköp

Under vintern fick inte Billerud Korsnäs tag i tillräckligt med lövmassaved från Baltikum och fick importera eukalyptusflis för att kompensera.

”Under kvartalet har kostnaderna för koncernens vedinköp stigit”, skriver vd Petra Einarsson i kvartalsrapporten.

”Både som en konsekvens av konjunkturutvecklingen och den ökade efterfrågan på massaved, men också på grund av ökade kostnader för alternativa försörjningskällor såsom import av eukalyptus”.

Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat var för årets första tre månader 729 miljoner kronor, vilket är 157 miljoner kronor bättre än samma period förra året.

”Stark efterfrågan väntas bestå”

Rörelsemarginalen på 12 procent vittnar om att det går bra för Billerud Korsnäs. Men det kunde ha varit ännu bättre. Förlusten på grund av vedbristen beräknas till 116 miljoner kronor under första kvartalet.

Men nu är det vår och Billerud Korsnäs ser ljust på framtiden.

”Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå under kommande kvartal”, skriver Petra Einarsson.

”Vi har ett gynnsamt orderläge med möjligheter till fortsatta prishöjningar för att motverka de ökande råvarupriserna som påverkar hela sektorn negativt.”

LÄS MER: Bästa resultatet på länge för Stora Enso

Sveaskog ökar vinsten trots avverkningsproblem

Södra gör ett starkt första kvartal