Skogsmaskiner sällan orsak till skogsbränder

Det är ytterst sällan som skogsmaskiner orsakar skogsbränder. Det hävdar Skogforsk i en kartläggning av de senaste 20 årens bränder och brandorsaker.

Komatsu 875, skotare.
Komatsu 875, skotare. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Eftersom flera stora skogsbränder tidigare startats av skogsmaskiner, bland annat den i Västmanland 2014, har skogsbranschen arbetat intensivt med att förbättra brandberedskapen. Under sommaren 2018 eldhärjades cirka 23 000 hektar skogsmark runt om i Sverige, men värst drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarna.

Små bränder

Nu har Skogforsk med siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kartlagt de senaste 20 årens bränder och brandorsaker. I kartläggningen konstaterar de att skogsbrukets förebyggande arbete har fungerat.

– Vår analys visar att det ytterst sällan är skogsmaskiner som orsakar bränder och när de ändå gör det är bränderna ofta små, cirka en halv hektar, säger Tomas Johannesson på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Gemensamma riktlinjer

Tomas Johannesson anser att branschens gemensamma riktlinjer mot bränder är förklaringen till att man klarade extremsommaren 2018 så bra. Riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken utrustning som ska finnas med vid maskinarbete. Riktlinjerna beskriver också hur rutinerna för samråd med berörda parter bör gå till.

Läs mer: Bättre beredskap sedan branden i Västmanland

Samråd ska genomföras

Inför varje riskfylld situation ska man genomföra ett samråd mellan beställaren och skogsmaskinföretaget. Det samrådet leder ofta till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter.

– Det medför stora extra kostnader för branschen. Under sommaren 2018 tog branschens parter kostnader för bland annat 102 000 timmar brandbevakning och 420 000 timmar maskinstillestånd, säger Tomas Johannesson.

LÄS MER: Södra höjer beredskapen i skogen

LÄS MER: Avverkningsstopp ekonomisk katastrof för Sverige