Skogsstyrelsen: Seminarier öppna för alla

undefined

Enligt Johan Wester är det viktigt att så många intressenter som möjligt får insyn och kan lämna synpunkter på arbetet. Det gäller även de intressenter som har hoppat av den formella samverkansprocessen.

Två seminarier

Därför har myndigheten arrangerat två öppna seminarier under hösten, dels i samarbete med Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA, och dels ett i torsdags i Stockholm.

– De intressenter som deltar i den formella samverkansprocessen har informerats om detta redan tidigt. Under seminarierna har vi fått många värdefulla synpunkter och tankar som vi nu tar till oss av i det fortsatta arbetet, säger Johan Wester.

LÄS MER: Skogsstyrelsen tog till sig synpunkter om nyckelbiotoper

Bråk om avhopp från samverkan om nyckelbiotoper